plen
PRINCE2 Agile®

PRINCE2 Agile®

Metodyka łączy standardowe zarządzanie projektami PRINCE2® ze zwinnymi standardami Agile tak, aby wykorzystać najlepsze aspekty obu tych podejść.

PRINCE2 koncentruje się na produkcie projektu i jego wartości biznesowej. Wprowadza mechanizmy takie jak planowanie oparte na produktach, zarządzanie przez tolerancje. Dobrze definiuje procesy i obszary wiedzy niezbędnej do zarządzania projektem oraz proponuje komplet produktów zarządczych.

Filozofia Agile (oparta na Manifeście Agile) też skupia się na wartości biznesowej, lecz kładzie nacisk na wartości takie jak współpraca, komunikacja, transparentność, samoorganizacja i poszukiwanie rozwiązań. Standardy Agile (Scrum, Kanban, Lean Startup) wprowadzają wiele narzędzi i praktyk poprawiających jakość komunikacji oraz współpracy w zespołach, a także zrozumienie wymagań i potrzeb klienta.

PRINCE2 Agile udowadnia, że te dwa światy mogą się efektywnie uzupełniać.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Łukasz Wittenberg

Łukasz Wittenberg

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
  • Zrozumienie kluczowych koncepcji Agile, które z powodzeniem integrują się z metodyką PRINCE2;
  • Zdobycie wiedzy na temat zwinnych koncepcji i technik, w tym: Scrum, Kanban, Lean Start-up;
  • Poznanie sposobu łączenia metodyki zarządzania projektami ze zwinnym sposobem realizacji projektu;
  • Spojrzenie na poziom zarządczy w projekcie i zapoznanie się ze sposobem łączenia zwinności z metodyką zarządzania projektem.