Czym jest PRINCE2 Agile?

PRINCE2 Agile to sposób na połączenie standardowego zarządzania projektami PRINCE2 ze zwinnymi standardami Agile tak, aby wykorzystać najlepsze aspekty obu tych podejść – razem!

PRINCE2 Agile pokazuje, że te dwa światy wcale nie są przeciwstawne, lecz mogą się efektywnie uzupełniać. Proponuje sposób na połączenie ich biorąc z każdego z podejść to co najlepsze, aby osiągnąć maksymalne korzyści.


Istota PRINCE2 Agile

PRINCE2 koncentruje się na produkcie projektu i jego wartości biznesowej. Wprowadza mechanizmy takie jak planowanie oparte na produktach, zarządzanie przez tolerancje. Dobrze definiuje procesy i obszary wiedzy niezbędnej do zarządzania projektem oraz proponuje komplet produktów zarządczych.

Filozofia agile (oparta na Manifeście Agile) też skupia się na wartości biznesowej, lecz kładzie nacisk na wartości takie jak współpraca, komunikacja, transparentność, samoorganizacja i poszukiwanie rozwiązań. Standardy agile (Scrum, Kanban, Lean Startup) wprowadzają wiele narzędzi i praktyk poprawiających komunikację, współpracę w zespołach oraz zrozumienie wymagań i potrzeb klienta.

Szkolenia

Zapraszamy na:

- PRINCE2 Agile Foundation

- PRINCE2 Agile Practitioner

Szkolenia prowadzimy najczęściej w języku polskim na anglojęzycznym materiale szkoleniowym, z egzaminem w języku angielskim.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved