PROJEKTY, PROGRAMY, PORTFELEM_o_R to przewodnik i dobre praktyki zarządzania ryzykiem we wszystkich aspektach działalności organizacji: w projektach, programach i portfelach, a także w codziennej działalności operacyjnej.

WIĘCEJ

MoP

MoP to przewodnik po dobrych praktykach zarządzania portfelami projektów i programów.

WIĘCEJ

MSP

MSP to standard i najlepsze praktyki zarządzania programami. Jest stosowane do skutecznego przeprowadzania zmiany biznesowej w sektorze publicznym i prywatnym. 

WIĘCEJ

P3O

P3O to przewodnik budowy bądź przebudowy jednostek organizacyjnych pełniących funkcję usługową wobec projektów, programów i portfeli. Są one najczęściej nazywane Biurami Projektów, Programów i Portfeli.

WIĘCEJ

SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln