pl

PM² Fundamentals

Szkolenie z certyfikatem z zakresu zarządzania projektami wg metody opracowanej i użytkowanej przez instytucje UE.

Szkolenie PM² zapewnia podstawy teoretyczne i wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania procesów, narzędzi i technik zarządzania projektami. Jego celem jest umożliwienie zrozumienia przez uczestników szkolenia kluczowych pojęć metodyki PM².

To wyjątkowe szkolenie jest szczególnie odpowiednie dla organizacji i osób:

 • zainteresowanych wykorzystaniem szczupłej i wydajnej metodyki zarządzania projektami,
 • zaangażowanych w międzynarodowe projekty finansowane przez UE,
 • chcących ubiegać się o dotacje UE.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierowników projektów i aspirujących kierowników projektów,
 • osób zaangażowanych w projektowanie, rozwój i realizację projektów,
 • członków zarządu projektów (np. odpowiedzialnych właścicieli wyższego szczebla),
 • kierowników zespołów (np. kierowników ds. dostarczania produktów),
 • osób nadzorujących projekty,
 • analityków zmian biznesowych,
 • wsparcia projektu (np. personel Biura Projektów i Programów),
 • pracowników operacyjnych,
 • uczestników projektów finansowanych przez UE.
Cena

od 1499 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni znać i rozumieć:

 • koncepcję metodyki PM²,
 • jak wdrażać podstawowe procesy zarządzania projektami,
 • podstawowe szablony PM² służące do inicjowania i określania zakresu projektu,
 • kluczowe narzędzia i techniki planowania projektów,
 • zasady planowanie i szacowanie projektów,
 • techniki budżetowania projektów i zarządzania kosztami,
 • zasady agile,
 • podstawowe techniki i narzędzia agile,
 • zasady skutecznej integracji metodyki PM² z podejściem agile.

Szkolenie i materiały szkoleniowe spełniają standardy i wymagania Centrum Doskonałości w PM² (CoEPM²) Komisji Europejskiej i jest oparte na następujących publikacjach Komisji Europejskiej:

 • PM² Guide 3.0,
 • PM² Agile Guide,
 • Kluczowych szablonach PM².

 

Pożądane jest, ale nie konieczne, aby uczestnicy mieli pewne doświadczenie w pracy nad projektami. Niektóre materiały do ​​przeczytania są dostarczane przed szkoleniem i oczekuje się, że zostaną one w pełni przeczytane przed uczestnictwem w szkoleniu.


Polecamy warsztat narzędzi i technik przydatnych w zarządzaniu projektem:
--> zobacz program szkolenia.

Egzamin PM² Fundamentals jest testem wyboru, składa się z 60 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w przeciągu 1 godziny (60 minut). Zawsze są 4 możliwe odpowiedzi do wyboru, z czego jedna i tylko jedna jest prawidłowa. Zalicza 42 punkty (72%). Brak punktów ujemnych za błędne odpowiedzi.

Egzamin przeprowadzany jest w języku polskim w formie pisemnej bezpośrednio po zakończenia szkolenia stacjonarnego lub w uzgodnionym terminie w formie on-line na naszej internetowej platformie egzaminacyjnej, nadzorowany zdalnie przez inwigilatora.

PM² Fundamentals

POLECAMY

25-03-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1499 zł

KUP

PM² Fundamentals

POLECAMY

22-05-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1499 zł

KUP