pl

Zarządzanie strategiczne

Autorskie szkolenie OMEC oparte na brytyjskim standardzie PRINCE® oraz wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego.

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, by pokazać zarządzanie projektami w realny sposób: nie jako sferę indywidualnych działań jednego Kierownika Projektu, ale zespołowe działanie wielu osób pełniących w projekcie rożne role. Mocny akcent zostanie położony na obowiązki poszczególnych członków Komitetu Sterującego.

Kurs przedstawia zarządzanie projektami jako część zarządzania firmą, którą trzeba świadomie wprowadzić i utrzymywać podobnie jak np. finanse czy zarządzanie personelem.

Materiał teoretyczny szkolenia jest wzbogacony przykładami z życia.

Szkolenie dostępne jedynie dla grup zamkniętych, wyceniane indywidualnie.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Łukasz Wittenberg

Łukasz Wittenberg

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • zarządów i członków kierownictwa wyższego szczebla, pełniących obowiązki w Komitetach Sterujących projektów
 • kierownictwa wyższego szczebla podejmującego zadanie wprowadzenia standardu metodyki zarządzania projektem w organizacji
Cena

od --- zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Celem szkolenia jest m.in.: przekazanie uczestnikom koncepcji ładu w organizacji w obszarach Zwykłej Działalności Biznesowej i Zmiany Biznesowej; przekonanie uczestników, że zarządzanie projektami jest jednym z obszarów zarządzania firmą, któremu zarząd organizacji musi poświęcić szczególną troskę; pokazanie strategicznych przyczyn licznych kłopotów projektowych; podkreślenie wspólnych powszechnych niepowodzeń projektowych; zapoznanie z konstrukcją metodyki PRINCE2 w kontekście zapobiegania niepowodzeniom projektowym; zapoznanie z obowiązkami Komitetów Sterujących w organizacji i ze skutkami nie wykonywania swoich obowiązków przez członków Komitetu Sterującego; omówienie kwestii dostosowania i wdrożenia metodyki PRINCE2 w organizacji; pokazanie PRINCE2 na tle innych metodyk i poradników dla organizacji (MSP, P3O).

Szkolenie jest zgodne z 6. edycją metodyki PRINCE2 (6th edition).

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Czym jest projekt?
 • Mapa nowoczesnej organizacji i powiązanie wszystkich niezbędnych metodyk zarządzania
 • Ogólny model PRINCE2: pryncypia, tematy, procesy
 • Pryncypia PRINCE2
 • Tematy PRINCE2 (krótkie omówienie)
 • Temat Organizacja ze wskazaniem na poziomy zarządzania w projekcie
 • Procesowy przebieg inicjatywy projektowej poprzez procesy PRINCE2
 • Obowiązki poszczególnych członków Komitetu Sterującego w projekcie w poszczególnych momentach jego cyklu życia
 • Kluczowe decyzje Komitetu Sterującego
 • Dostosowanie i wdrożenie metodyki
 • Inne metodyki i poradniki dla organizacji - MSP i P3O

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

Nie widzisz dogodnego

terminu szkolenia?

 

ZAPYTAJ O TERMIN!

 

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl