Opis szkolenia

Nowoczesna organizacja musi działać w coraz większym stopniu poprzez projekty. Projekt przynosi zmianę biznesową, która jest konieczna, gdy chcemy poprawić swoją efektywność, wygrać z konkurentem i przetrwać. Praktycznie nie ma organizacji bez projektów - wszyscy są projektowi: od firm dostarczających rozwiązania informatyczne, banki pragnące pozyskać kolejnych klientów do urzędów miejskich realizujących projekty np. z funduszy unijnych.

Projekty jednak sprawiają dużo kłopotów mimo, że na projektach tak jak na medycynie wszyscy się ponoć znają. Okazuje się, że nie wystarczy mieć nawet najlepszego Kierownika Projektu z certyfikatem, ani nie pomoże wynajęcie do projektu znanej firmy.
Dlaczego tak się dzieje i co zrobić, aby słowo "projekt" nie budziło obaw u Prezesa?

To szkolenie przyniesie bardzo konkretne odpowiedzi. Przede wszystkim materiał teoretyczny zostanie poparty bogatymi przykładami z życia, które pokażą bezpośredni związek kłopotów z brakiem metodycznego działania.

Pokażemy zarządzanie projektami takim jakim ono naprawdę jest: nie sferą indywidualnych działań jednego Kierownika Projektu, ale zespołowym działaniem wielu osób pełniących w projekcie rożne role. Mocny akcent położymy na obowiązki poszczególnych członków Komitetu Sterującego, bez których pomocy nawet najlepszy Kierownik Projektu nie będzie sobie poradzić.

Pokażemy, że zarządzanie projektami jest jedną ze sfer zarządzania firmą, którą trzeba świadomie wprowadzić i utrzymywać podobnie jak np. finanse, zarządzanie personelem itd. Wykażemy, ze w każdej organizacji musi być „ktoś” odpowiedzialny za ustalenie standardu zarządzania projektami (programami i portfelem działań) i pilnowanie, aby standard ten był przestrzegany.


Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom koncepcji ładu w organizacji w obszarach Zwyklej Działalności Biznesowej i Zmiany Biznesowej,
 • Przekonanie uczestników, że zarządzanie projektami jest jednym z obszarów zarządzania firmą, któremu zarząd organizacji musi poświęcić szczególną troskę,
 • Pokazanie strategicznych przyczyn licznych kłopotów projektowych,
 • Podkreślenie wspólnych powszechnych niepowodzeń projektowych,
 • Zapoznanie z konstrukcją metodyki PRINCE2 w kontekście zapobiegania niepowodzeniom projektowym,
 • Zapoznanie z obowiązkami Komitetów Sterujących w organizacji i ze skutkami niewykonywania swoich obowiązków przez członków Komitetu Sterującego,
 • Kwesta dostosowania i wdrożenia metodyki PRINCE2 w organizacji,
 • Pokazanie PRINCE2 na tle innych metodyk i poradników dla organizacji (MSP, P3O).


Grupa docelowa

 • Zarządy i członkowie wyższego kierownictwa przedsiębiorstw i organizacji, pełniący obowiązki w Komitetach Sterujących projektów,
 • Wyższe kierownictwo podejmujące zadanie wprowadzenia standardu metodyki zarządzania projektem w organizacji.


Wymagania wobec słuchaczy

Wskazane doświadczenie na poziomie zarządzania strategicznego lub analogiczna wiedza.


Czas trwania

2 dni


Konspekt

 • Czym jest projekt? - definicja projektu wg. PRINCE2 i praktyczne wskazówki jak rozpoznać czy zadanie wymaga podejścia projektowego
 • Mapa nowoczesnej organizacji i powiązanie wszystkich niezbędnych metodyk zarządzania:
  • projektem (PRINCE2),
  • programem (MSP),
  • portfelem (P3O),
  • Ryzykiem (M_o_R),
  • Zmianą,
  • Dzialalnością operacyjną.
 • Ogólny model PRINCE2: pryncypia, tematy, procesy
 • Pryncypia PRINCE2:
  • Ciągła zasadność biznesowa,
  • Korzystanie z doświadczeń,
  • Zdefiniowane role i obowiązki,
  • Zarządzanie etapowe,
  • Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji,
  • Koncentracja na produktach,
  • Dostosowanie do warunków projektu
 • Tematy PRINCE2 (krótkie omówienie):
  • Uzasadnienie Biznesowe,
  • Jakość,
  • Plany,
  • Ryzyko,
  • Zmiana,
  • Postępy.
 • Temat Organizacja ze wskazaniem na poziomy zarządzania w projekcie:
  • warstwy zarządzania strategicznego (Komitet Sterujący),
  • zarządzania operacyjnego (Kierownik Projektu),
  • dostarczania (Kierownicy Zespołów)
 • Procesowy przebieg inicjatywy projektowej poprzez procesy PRINCE2:
  • Przygotowanie Projektu,
  • Inicjowanie Projektu,
  • Sterowanie Etapem,
  • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów,
  • Zarządzanie Końcem Etapu,
  • Zamykanie Projektu,
  • Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Obowiązki poszczególnych członków Komitetu Sterującego w projekcie w poszczególnych momentach jego cyklu życia: odpowiedzialność za projekt, orientowanie projektu, efektywne delegowanie, komunikacji ze światem poza projektem, przydzielanie zasobów, zapewnianie efektywności decyzyjnej, wsparcie Kierownika Projektu, zapewnienie efektywnej komunikacji
 • Kluczowe decyzje Komitetu Sterującego:
  • Zezwolenie na zainicjowanie projektu,
  • Zezwolenie na realizację projektu,
  • zezwolenie na realizację Planu etapu lub Planu nadzwyczajnego,
  • Podejmowanie decyzji doraźnej,
  • Zezwolenie na zamknięcie projektu
 • Dostosowanie i wdrożenie metodyki - tu przedyskutujemy w jaki sposób sama metodyka może być dostosowana do organizacji oraz co organizacja musi zrobić, aby umożliwić funkcjonowanie metodyce projektowej
 • Inne metodyki i poradniki dla organizacji - MSP i P3O


Kursy uzupełniające

MSP Foundation
M_o_R Foundation
P3O Foundation


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved