Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje wszelkie aspekty zarządzania ryzykiem w projekcie. Podczas zajęć tworzona jest Strategia Zarządzania Ryzykiem oraz Rejestr Ryzyk dla przykładowego projektu. Szkolenie zawiera ćwiczenia z technik i metod niezbędnych do zarządzania ryzykiem w projekcie, w szczególności pomagających ocenie ryzyka i podjęciu właściwych działań z nim związanych.

Szkolenie stanowi praktyczne uzupełnienie szkolenia PRINCE2® Foundation oraz pomoc w przygotowaniu do egzaminu na poziomie Practitioner. Szkolenie oparte jest na brytyjskich standardach PRINCE® oraz M_o_R®.


Cel szkolenia

Zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne zarządzanie ryzykiem w projekcie prowadzonym zgodnie z metodyką PRINCE2®.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pełnią lub będą pełniły role członków zespołu zarządzania projektem, a w szczególności rolę kierownika projektu.


Wymagania wobec słuchaczy

Wcześniejsze szkolenie PRINCE2® Foundation lub wiedza na tym poziomie będzie pomocna w zrozumienia treści szkolenia.


Czas trwania

2 dni


Konspekt

 • Wstęp,
  • Czym jest ryzyko,
  • Na czym polega zarządzanie ryzykiem w projekcie,
  • Procesy PRINCE2 a zarządzanie ryzykiem,
  • Parametry opisujące ryzyko,
 • Obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem,
  • Rola organizacji / firmy,
  • Obowiązki kierownika projektu w zarządzaniu ryzykiem,
  • Właściciel ryzyka i wykonawca reakcji na ryzyko,
 • Dokumenty wspierające zarządzanie ryzykiem i ich rola,
  • Strategia Organizacji i Programu,
  • Strategia Zarządzania Ryzykiem w projekcie,
  • Rejestr Ryzyk,
  • Rejestr Zagadnień,
  • Bazy wiedzy,
 • Tworzenie Strategii Zarządzania Ryzykiem,
  • Procedury,
  • Skale ocen,
  • Kategorie i rodzaje ryzyk,
  • Kategorie reakcji na ryzyka,
 • Identyfikowanie ryzyk,
  • Burza mózgów i metoda Delficka,
  • Listy kontrolne,
  • Analiza PESTLE i SWOT,
  • Diagram Ishikawy,
  • Matryca interesariuszy,
  • Struktura podziału ryzyka,
  • Diagramy przyczynowo-skutkowe,
  • Najczęstsze błędy w identyfikowaniu ryzyk,
 • Ocena ryzyk z wykorzystaniem:
  • Macierzy: prawdopodobieństwo-skutek,
  • Sumarycznych profili ryzyka,
  • Drzew prawdopodobieństwa,
  • Najczęstsze błędy w ocenie ryzyk,
 • Planowanie reakcji na ryzyka typu zagrożenie,
  • Unikanie,
  • Redukowanie (prawdopodobieństwa lub wpływu),
  • Plany rezerwowe,
  • Przeniesienie,
  • Współdzielenie,
  • Akceptacja,
 • Planowanie reakcji na ryzyka typu szansa,
  • Wykorzystanie,
  • Wzmocnienie,
  • Współdzielenie,
  • Odrzucenie,
 • Wdrożenie,
  • Ryzyka pierwotne i wtórne,
  • Wybór właściwych reakcji,
  • Dostosowanie planów projektu do reakcji na ryzyka,
 • Szacowanie budżetu ryzyka z wykorzystaniem,
  • Drzew prawdopodobieństwa,
  • Pieniężnej wartości oczekiwanej,
 • Zarządzanie ryzykiem podczas realizcji projektu,
  • Monitorowanie ryzyk,
  • Utrzymywanie Rejestru Ryzyk,
  • Raportowanie,
 • Podsumowanie szkolenia.


Kursy poprzedzające

PRINCE2® Foundation


Kursy uzupełniające

M_o_R® Foundation
Planowanie Oparte na Produktach - warsztat praktyczny
PRINCE2® Practitioner


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved