Opis szkolenia

Szkolenie prezentuje założenia metodyki PRINCE2, stanowi jej ogólny przegląd.
Metodyka ta jest szeroko rozpowszechniona w Europie i na innych kontynentach, stosowana jest do projektów w różnych branżach.


Cel szkolenia

Szkolenie przekazuje podstawowe założenia brytyjskiej metodyki PRINCE2, pozwalając uczestnikom na pozyskanie ogólnej wiedzy na temat procesu realizacji projektów zgodnie z tą metodyką. Umożliwia zrozumienie trybu przekazywania i ułatwia realizację zadań zlecanych przez Kierownika Projektu członkom organizacji projektowej.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla osób będących asystentami kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych zorganizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2®. Przydatne równiez dla osób pragnących zorientować się w założeniach metodyki.


Wymagania wobec słuchaczy

Ogólna znajomość specyfiki pracy w projektach.


Czas trwania

1 dzień


Uwagi

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Axelos Ltd.


Konspekt

  • Co to jest projekt,
  • Cykl życia projektu a cykl życia produktu,
  • Zakres PRINCE2,
  • Pryncypia,
  • Tematy PRINCE2 – przegląd,
  • Organizacja projektu,
  • Model procesowy PRINCE2 – przegląd,
  • Powiązania pomiędzy procesami a tematami,
  • Techniki PRINCE2,
  • Dokumentacja i skalowanie PRINCE2,


Kursy poprzedzające

Wprowadzenie do zarządzania projektami


Kursy uzupełniające

PRINCE2 Foundation
Narzędzia i techniki kierownika projektu wg PMBOK® GuideT. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved