Wprowadzenie do PRINCE2Opis szkolenia

Szkolenie prezentuje założenia metodyki PRINCE2, stanowi jej ogólny przegląd.
Metodyka ta jest szeroko rozpowszechniona w Europie i na innych kontynentach, stosowana jest do projektów w różnych branżach.


Cel szkolenia

Szkolenie przekazuje podstawowe założenia brytyjskiej metodyki PRINCE2, pozwalając uczestnikom na pozyskanie ogólnej wiedzy na temat procesu realizacji projektów zgodnie z tą metodyką. Umożliwia zrozumienie trybu przekazywania i ułatwia realizację zadań zlecanych przez Kierownika Projektu członkom organizacji projektowej.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla osób będących asystentami kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych zorganizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2®. Przydatne równiez dla osób pragnących zorientować się w założeniach metodyki.


Wymagania wobec słuchaczy

Ogólna znajomość specyfiki pracy w projektach.


Czas trwania

1 dzień


Uwagi

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Axelos Ltd.


Konspekt

  • Co to jest projekt,
  • Cykl życia projektu a cykl życia produktu,
  • Zakres PRINCE2,
  • Pryncypia,
  • Tematy PRINCE2 – przegląd,
  • Organizacja projektu,
  • Model procesowy PRINCE2 – przegląd,
  • Powiązania pomiędzy procesami a tematami,
  • Techniki PRINCE2,
  • Dokumentacja i skalowanie PRINCE2,


Kursy poprzedzające

Wprowadzenie do zarządzania projektami


Kursy uzupełniające

PRINCE2 Foundation
Narzędzia i techniki kierownika projektu wg PMBOK® GuideSKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln