Opis szkolenia

Szkolenie ma postać warsztatu przygotowującego do egzaminu PRINCE2® Re-Registered Practitioner. Warsztat ten jest przeznaczony dla osób, które posiadają już certyfikat PRINCE2 Practitioner i kończy się im pięcioletni okres jego ważności. Aby utrzymać jego ważność na kolejne 5 lat konieczne jest zdanie skróconego egzaminu Practitioner, trwającego 1 godzinę.

Podczas tego szkolenia przekazywane są wskazówki i uwagi niezbędne do zdania egzaminu oraz rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne, które umożliwiają poznanie struktury pytań i sprawdzenie swoich umiejętności przed podejściem do prawdziwego egzaminu.

Przygotowanie do egzaminu zaczyna się jednak już 2 tygodnie przed spotkaniem z trenerem, gdy każdy z uczestników otrzymuje tzw. pracę przedkursową do samodzielnego wykonania. 


Każdy uczestnik, który uzyska pozytywny wynik na egzaminie, otrzymuje certyfikat PRINCE2 Practitioner na kolejny 5-letni okres.


Szkolenie i egzamin PRINCE2 realizowane są w języku polskim, przez polskojęzycznych trenerów akredytowanych, na polskojęzycznych materiałach, z zastosowaniem terminologii PRINCE2 obowiązującej w Polsce. Na życzenie możemy zorganizować szkolenie i egzamin w języku angielskim, z użyciem terminologii oryginalnej


Cel szkolenia

  • Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Re-Registered Practitioner


Grupa docelowa

Szkolenie PRINCE2 Re-Registered Practitioner przeznaczone jest dla osób odświeżających swój tytuł PRINCE2 Practitioner.

Dostępne tylko dla posiadaczy certyfikatu PRINCE2 Practitioner.


Wymagania wobec słuchaczy

Dobra znajomość metodyki PRINCE2 na poziomie szkolenia Practitioner.

Uwaga:
Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują zestaw materiałów przedkursowych, z zaleceniem przestudiowania i wykonania przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonanie zadań przedkursowych podnosi prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie.


Czas trwania

1 dzień


Uwagi

Szkolenie z egzaminem certyfikującym.

Egzamin organizujemy zazwyczaj w formie egzaminu online w okresie 1-2 tygodni po szkoleniu.Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved