plen

PRINCE2® Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania projektami na poziomie Practitioner.

Szkolenie ma postać intensywnego warsztatu, uzupełniającego wiedzę pozyskaną w trakcie kursu na poziomie Foundation. Jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu PRINCE2 Foundation.

W trakcie kursu trener skupia się na omówieniu najbardziej problematycznych kwestii, wyjaśniając nieścisłości, korzystając z przykładów przez analogię czy odwołując się do doświadczenia – własnego oraz uczestników. Podczas szkolenia praca uczestników skupia się na przykładowych testach egzaminacyjnych.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu PRINCE2 Practitioner i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Małgorzata Januszkiewicz

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie metodyki PRINCE2
 • członków komitetów sterujących
 • kierowników projektów realizowanych i zorganizowanych zgodnie z zasadami metodyki
 • specjalistów, konsultantów i osób nadzorujących projekty
Cena

od 1450 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Przed szkoleniem kursanci otrzymują do wykonania zestaw zadań, który następnie jest szczegółowo omawiany podczas szkolenia.

Podczas szkolenia rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • PRINCE2 Practitioner - egzamin próbny nr 1
 • Omówienie pytań, wyjaśnienie wątpliwości, uzupełnienie brakującej uczestnikom wiedzy
 • PRINCE2 Practitioner - egzamin próbny nr 2
 • Omówienie pytań, wyjaśnienie wątpliwości, uzupełnienie brakującej uczestnikom wiedzy

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień PRINCE2. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat PRINCE2 Practitioner jest przyznawany na okres 3 lat. 

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 2h 30 minut
 • Objętość: 68 pytań (zawsze 1 prawidłowa odpowiedź)
 • Wynik pozytywny: 56% poprawnych odpowiedzi (38 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

PRINCE2® Practitioner

24-09-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

24-09-2020, Poznań

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

15-10-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

15-10-2020, Gdańsk

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

TERMIN GWARANTOWANY

15-10-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

21-10-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

21-10-2020, Poznań

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

21-10-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

TERMIN GWARANTOWANY

18-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

18-11-2020, Kraków

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

19-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

19-11-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

03-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

03-12-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

03-12-2020, Gdańsk

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

10-12-2020, Poznań

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP

PRINCE2® Practitioner

10-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450 zł

KUP