Opis szkolenia

Szkolenie ma postać intensywnego warsztatu przygotowującego do egzaminu PRINCE2® Practitioner. Przekazywane są wskazówki i uwagi niezbędne do zdania egzaminu oraz rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne, które umożliwiają poznanie struktury pytań i sprawdzenie swoich umiejętności przed podejściem do prawdziwego egzaminu.

Przygotowanie do egzaminu zaczyna się jednak już 2 tygodnie przed spotkaniem z trenerem, gdy każdy z uczestników ma za zadanie przestudiować podrćznik PRINCE2 w wersji 2017.

Każdy uczestnik, który uzyskał pozytywny wynik na egzaminie, otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Szkolenie i egzamin PRINCE2 dostępne są w języku polskim i angielskim. 


Cel szkolenia

  • Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Practitioner.


Grupa docelowa

Szkolenie PRINCE2 Practitioner przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie metodyki PRINCE2 - członków komitetów sterujących, kierowników projektów realizowanych i zorganizowanych zgodnie z zasadami metodyki PRINCE2®, specjalistów, kosultantów i osób nadzorujących projekty.
Dostępne tylko dla posiadaczy certyfikatu PRINCE2 Foundation.


Wymagania wobec słuchaczy

Dobra znajomość metodyki PRINCE2 na poziomie szkolenia Foundation, plus praktyka zarządzania projektami.

Uwaga:
przed szkoleniem uczestnicy są proszeni o przestudiowanie podręcznika PRINCE2 w wersji 2017.


Czas trwania

2 dni 


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Konspekt

—– Praca przed kursem —–

  • Lektura podręcznika PRINCE2

—– Dzień 1 —–

  • Wprowadzenie
  • Przegląd reguł egzaminu Practitioner
  • PRINCE2 Practitioner - pierwszy dzień ćwiczeń
  • Praca własna

—– Dzień 2 —–

  • Omówienie pracy własnej
  • PRINCE2 Practitioner - drugi dzień ćwiczeń
  • Egzamin PRINCE2 Practitioner (2½ godziny + czas czynności administracyjnych)


Kursy poprzedzające

PRINCE2® Foundation


Kursy uzupełniające

AgilePM Foundation
PRINCE2 Agile Practitioner
MSP® Foundation
M_o_R® Foundation
P3O® Foundation


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved