Opis szkolenia

Szkolenie ma postać intensywnego warsztatu przygotowującego do egzaminu PRINCE2® Practitioner. Podczas tego szkolenia wykonywane są ćwiczenia z zastosowania najważniejszych elementów metodyki w przykladowym projekcie. Przekazywane są również wskazówki i uwagi niezbędne do zdania egzaminu oraz rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne, które umożliwiają poznanie struktury pytań i sprawdzenie swoich umiejętności przed podejściem do prawdziwego egzaminu.

Przygotowanie do egzaminu zaczyna się jednak już 2 tygodnie przed spotkaniem z trenerem, gdy każdy z uczestników otrzymuje egzamin próbny do samodzielnego rozwiązania. Standardowo do egzaminu PRINCE2 Practitioner udostępnione są dwa przykładowe egzaminy. U nas uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji trzy przykładowe egzaminy! Trzeci, próbny egzamin przygotowaliśmy specjalnie dla uczestników naszych szkoleń. Egzamin ten jest zatwierdzony przez instytut egzaminacyjny i jest w pełni zgodny z wymaganiami stawianymi na prawdziwym egzaminie.

Uczestnicy otrzymują więc jeden egzamin próbny przed szkoleniem, a dwa następne rozwiązują podczas szkolenia.

Każdy uczestnik, który uzyskał pozytywny wynik na egzaminie, otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Practitioner.

Szkolenie i egzamin PRINCE2 realizowane są w języku polskim, przez polskojęzycznych trenerów akredytowanych, na polskojęzycznych materiałach, z zastosowaniem terminologii PRINCE2 obowiązującej w Polsce. Na życzenie możemy zorganizować szkolenie i egzamin w języku angielskim, z użyciem terminologii oryginalnej.


Cel szkolenia

 • Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Practitioner,
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania metodyki PRINCE2 w przykładowym projekcie.


Grupa docelowa

Szkolenie PRINCE2 Practitioner przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie metodyki PRINCE2 - członków komitetów sterujących, kierowników projektów realizowanych i zorganizowanych zgodnie z zasadami metodyki PRINCE2®, specjalistów, kosultantów i osób nadzorujących projekty.
Dostępne tylko dla posiadaczy certyfikatu PRINCE2 Foundation.


Wymagania wobec słuchaczy

Dobra znajomość metodyki PRINCE2 na poziomie szkolenia Foundation, plus praktyka zarządzania projektami.

Uwaga:
przed szkoleniem uczestnicy otrzymują zestaw materiałów przedkursowych, z zaleceniem przestudiowania przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonanie zadań przedkursowych podnosi prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie.


Czas trwania

2 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Konspekt

—– Praca przed kursem —–

 • Lektura podręcznika PRINCE2
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu na stopień PRINCE2 Practitioner
 • Przykładowy egzamin PRINCE2 Practitioner nr 1

—– Dzień 1 —–

 • Wprowadzenie
 • Przegląd reguł egzaminu Practitioner
 • Omówienie pracy przed kursem
 • Ćwiczenia
 • Przykładowy egzamin PRINCE2 Practitioner nr 2
 • Praca domowa
  • Analiza próbnego egzaminu PRINCE2 Practitioner nr 2
  • Próbny egzamin PRINCE2 Practitioner nr 3

—– Dzień 2 —–

 • Omówienie pracy domowej
 • Ćwiczenie: Zmiana
 • Ćwiczenie: Uzasadnienie Biznesowe
 • Ćwiczenie: Przegląd jakości
 • Ćwiczenie: Zarządzanie konfiguracją
 • Egzamin PRINCE2 Practitioner (2½ godziny + czas czynności administracyjnych)


Kursy poprzedzające

PRINCE2® Foundation


Kursy uzupełniające

MSP® Foundation
M_o_R® Foundation
P3O® Foundation


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB.