plen

PRINCE2® Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania projektami.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze zasady, tematy, procesy i inne aspekty PRINCE2 jako metodyki zarządzania projektami, uczą się dostosowywać metodykę do środowiska organizacji oraz stosować konkretne techniki. Kurs łączy w sobie elementy wykładu oraz ćwiczenia obrazujące zastosowanie metodyki.

W przypadku szkolenia rozszerzonego o grę symulacyjną Kinshasa uczestnicy mogą doświadczyć sposobu pracy z zarządzaniem projektami w praktyce.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu PRINCE2 Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Łukasz Wittenberg

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierownicy i liderzy projektów
 • członkowie zarządów i dyrektorzy wchodzący w skład komitetów sterujących
 • liderzy i kierownicy zespołów
 • członkowie zespołów projektowych
 • managerowie odpowiedzialni za nadzór i kontrolę jakości
Cena

od 1100 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przegląd PRINCE2
  • Struktura PRINCE2
  • Pryncypia
  • Tematy
  • Procesy
  • Dostosowanie i wdrożenie
 • Proces przygotowanie projektu
 • Temat organizacja
 • Temat uzasadnienie biznesowe
 • Proces zarządzanie strategiczne projektem
 • Proces inicjowanie projektu
 • Temat plany
 • Proces zarządzanie końcem etapu
 • Temat zmiana
 • Temat ryzyko
 • Proces sterowanie etapem
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Temat jakość
 • Temat postępy
 • Proces zamykanie projektu

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Certyfikat PRINCE2 Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 60 minut
 • Objętość: 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 55% poprawnych odpowiedzi (33 punkty)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

PRINCE2® Foundation

13-10-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

13-10-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

13-10-2020, Gdańsk

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

19-10-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

19-10-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

19-10-2020, Poznań

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

TERMIN GWARANTOWANY

16-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

16-11-2020, Kraków

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

17-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

17-11-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

01-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

01-12-2020, Gdańsk

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

01-12-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

08-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

PRINCE2® Foundation

08-12-2020, Poznań

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP