Opis szkolenia

Szkolenie stanowi wykład metodyki PRINCE2®, uznanej brytyjskiej metody organizacji prac projektowych i zarządzania przedsięwzięciami w trybie projektowym. Obejmuje część wykładową oraz zestawy ćwiczeń oparte na rozbudowanym studium przypadku. Po szkoleniu organizujemy egzamin certyfikujący, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation. Szkolenie i egzamin realizowane są w języku polskim, przez polskojęzycznych akredytowanych trenerów, na polskojęzycznych materiałach, z zastosowaniem terminologii PRINCE2 obowiązującej w Polsce. Na życzenie możemy zorganizować szkolenie i egzamin w języku angielskim, z użyciem terminologii oryginalnej. Szkolenie akredytowane.


Cel szkolenia

Poznanie metodyki PRINCE2 na poziomie pozwalającym na pracę w projekcie prowadzonym zgodnie z tą metodyką. Każdy uczestnik po szkoleniu:

 • rozumie pryncypia, procesy i tematy,
 • umie wyjaśnić jak są one stosowane lub wykorzystywane w projekcie,
 • zna role i obowiązki osób uczestniczących w projekcie,

Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation ze znajomości pryncypiów, tematów, procesów i możliwości dostosowywania metodyki.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz członków zarządów i dyrektorów wchodzących w skład komitetów sterujących projektów. Przydatne również dla osób pragnących zorientować się w założeniach metodyki PRINCE2.


Wymagania wobec słuchaczy

Ogólna znajomość charakterystyki pracy w projektach oraz typowych zadań kierownika projektu.

Uwaga: przed szkoleniem uczestnicy otrzymują zestaw materiałów przedkursowych, z zaleceniem przestudiowania przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonanie zadań przedkursowych podnosi prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie Foundation.


Czas trwania

3 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Przygotowanie do egzaminu

 • 4 pełne przykładowe zestawy egzaminacyjne Foundation,
 • pytania poziomu Foundation po każdym module szkolenia.


Konspekt

—– Praca przed kursem —–

 • Lektura podręcznika PRINCE2 lub opracowania „PRINCE2 w pigułce”
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu na stopień PRINCE2 Foundation
 • Przykładowy egzamin PRINCE2 Foundation nr 1

—– Dzień 1 —–

 • Organizacja szkolenia
 • Wprowadzenie do kursu
 • Wprowadzenie do PRINCE2
 • Przegląd PRINCE2
 • Proces Przygotowanie Projektu (PP)
 • Temat Organizacja
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Praca domowa
  • Przykładowy egzamin Foundation nr 2

—– Dzień 2 —–

 • Podsumowanie pracy wieczornej
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)
 • Proces Inicjowanie Projektu (IP)
 • Temat Plany
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE)
 • Temat Zmiana
 • Temat Ryzyko
 • Praca domowa
  • Przykładowy egzamin Foundation nr 3 i 4

—– Dzień 3 —–

 • Podsumowanie pracy wieczornej
 • Proces Sterowanie Etapem (SE)
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZD)
 • Temat Jakość
 • Temat Postępy
 • Proces Zamykanie Projektu (ZP)

—– Dzień egzaminu —–

 • Egzamin PRINCE2 Foundation (1 godzina + czas czynności administracyjnych)
 • Podanie wstępnych wyników egzaminu


Polecamy również

Narzędzia i techniki kierownika projektu wg PMBOK® Guide
Wprowadzenie do zarządzania projektami


Kursy uzupełniające

Planowanie Oparte na Produktach - warsztat praktyczny
Zarządzanie ryzykiem w projekcie PRINCE2® - warsztat praktyczny


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB.