Opis szkolenia

Szkolenie akredytowane


Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze zasady, tematy, procesy i inne aspekty PRINCE2 jako metodyki zarządzania projektami, a także uczą się dostosowywać metodykę do środowiska organizacji i stosować konkretne techniki.

Szkolenie przygotowuje do certyfikacji PRINCE2 Foundation.Czas trwania

Szkolenie stacjonarne (9:00-17:00) trwa 2 dni
Szkolenie online w trybie całodziennym (9:00-17:00) trwa 2 dni
Szkolenie online w trybie przedpołudniowym (9:00 - 13:00) trwa 4 dni


Cele szkolenia

 • Poznanie metodyki PRINCE2 na poziomie pozwalającym na pracę w projekcie prowadzonym zgodnie z tą metodyką
 • Przygotowanie do certyfikacji PRINCE2 Foundation


Każdy uczestnik po szkoleniu będzie:

 • rozumiał pryncypia, procesy i tematy
 • umiał wyjaśnić jak są one stosowane lub wykorzystywane w projekcie
 • znał role i obowiązki osób uczestniczących w projekcie
 • umiał prawidłowo zastosować  proces oraz techniki.


Grupa docelowa

 • kierownicy i liderzy projektów
 • członkowie zarządów i dyrektorzy wchodzący w skład komitetów sterujących
 • liderzy i kierownicy zespołów
 • członkowie zespołów projektowych
 • menedżerowie odpowiedzialni za nadzór i kontrolę jakości


Wymagania wobec słuchaczy

Ogólna znajomość charakterystyki pracy w projektach oraz typowych zadań kierownika projektu.


Egzamin i certyfikacja

Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym PRINCE2 Foundation. Egzamin trwa 60 minut i składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia wymagane jest 55% poprawnych odpowiedzi (33 punkty). 

Egzamin organizujemy najczęściej na koniec ostatniego dnia szkolenia. 

Przed i w trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dzięki licznym pytaniom testowym.

Certyfikat PRINCE2 Foundation jest przyznawany dożywotnio – nie wygasa.


Program szkolenia

 • Wprowadzenie do kursu
 • Przegląd PRINCE2
  • Struktura PRINCE2
  • Pryncypia
  • Tematy
  • Procesy
  • Dostosowanie i wdrożenie 
 • Proces przygotowanie projektu
 • Temat organizacja
 • Temat uzasadnienie biznesowe
 • Proces zarządzanie strategiczne projektem
 • Proces inicjowanie projektu
 • Temat plany
 • Proces zarządzanie końcem etapu
 • Temat zmiana
 • Temat ryzyko
 • Proces sterowanie etapem
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Temat jakość
 • Temat postępy
 • Proces zamykanie projektu
 • Egzamin PRINCE2 FoundationT. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved