Opis szkolenia

Szkolenie stanowi wykład metodyki PRINCE2®, uznanej brytyjskiej metody organizacji prac projektowych i zarządzania przedsięwzięciami w trybie projektowym. Po szkoleniu organizujemy egzamin certyfikujący, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation. Szkolenie i egzamin realizowane są w języku polskim, przez polskojęzycznych akredytowanych trenerów, na polskojęzycznych materiałach, z zastosowaniem terminologii PRINCE2 obowiązującej w Polsce. Na życzenie możemy zorganizować szkolenie i egzamin w języku angielskim, z użyciem terminologii oryginalnej. Szkolenie akredytowane.


Cel szkolenia

Poznanie metodyki PRINCE2 na poziomie pozwalającym na pracę w projekcie prowadzonym zgodnie z tą metodyką. Każdy uczestnik po szkoleniu:

 • rozumie pryncypia, procesy i tematy,
 • umie wyjaśnić jak są one stosowane lub wykorzystywane w projekcie,
 • zna role i obowiązki osób uczestniczących w projekcie,

Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation ze znajomości pryncypiów, tematów, procesów i możliwości dostosowywania metodyki.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz członków zarządów i dyrektorów wchodzących w skład komitetów sterujących projektów. Przydatne również dla osób pragnących zorientować się w założeniach metodyki PRINCE2.


Wymagania wobec słuchaczy

Ogólna znajomość charakterystyki pracy w projektach oraz typowych zadań kierownika projektu.

Uwaga: przed szkoleniem uczestnicy otrzymują zestaw materiałów przedkursowych, z zaleceniem przestudiowania przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonanie zadań przedkursowych podnosi prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie Foundation.


Czas trwania

3 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Przygotowanie do egzaminu

 • wiele przykładowych zestawów egzaminacyjnych Foundation,
 • pytania poziomu Foundation po każdym module szkolenia.


Konspekt

 • Wprowadzenie do kursu
 • Przegląd PRINCE2
  • Struktura PRINCE2
  • Pryncypia
  • Tematy
  • Procesy
  • Dostosowanie i wdrożenie 
 • Proces przygotowanie projektu
 • Temat organizacja
 • Temat uzasadnienie biznesowe
 • Proces zarządzanie strategiczne projektem
 • Proces inicjowanie projektu
 • Temat plany
 • Proces zarządzanie końcem etapu
 • Temat zmiana
 • Temat ryzyko
 • Proces sterowanie etapem
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Temat jakość
 • Temat postępy
 • Proces zamykanie projektu
 • Egzamin PRINCE2 Foundation


Polecamy również

Narzędzia i techniki kierownika projektu
Wprowadzenie do zarządzania projektamiZgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved