plen

MSP® Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania programem złożonym z szeregu projektów i innych działań na poziomie Practitioner.

Szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy pozyskanej w trakcie kursu na poziomie Foundation. Jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu MSP Foundation.

Kurs koncentruje się na pełnym zrozumieniu anatomii programu (tematy), Przebiegu Transformacji (procesy), sposobu ustanawiania i utrzymania ładu programu w zgodności z zasadami (pryncypia).

Szkolenie przygotowuje do egzaminu MSP Practitioner i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Łukasz Gonczarek

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierownictwa średniego i wyższego szczebla, które decyduje o programach i uczestniczy w ich wykonaniu
 • kierowników programów, których wiedza i umiejętności wprost przekładają się na sukces programu
 • osób uczestniczących w kierowaniu projektami, które realizowane są w ramach programu
 • wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z obszaru zarządzania zmianami biznesowymi o zarządzanie programem
Cena

od 1450 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Przed szkoleniem kursanci otrzymują do wykonania zestaw zadań, który następnie jest szczegółowo omawiany podczas szkolenia.

Szkolenie obejmuje przypomnienie najistotniejszych elementów metodyki.

W trakcie kursu trener skupia się na omówieniu najbardziej problematycznych kwestii, wyjaśniając nieścisłości, korzystając z przykładów przez analogię czy odwołując się do doświadczenia – własnego oraz uczestników.

Podczas szkolenia rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne.

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przegląd reguł egzaminu MSP Practitioner
 • Omówienie pracy przed kursem (egzamin nr 1)
 • Próbny przykładowy egzamin MSP Practitioner nr 2
 • Sprawdzenie wyników i omówienie próbnego egzaminu
 • Konsultacje

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień MSP. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat MSP Practitioner jest przyznawany na okres 5 lat. 

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 2h 30 minut
 • Objętość: 8 grup pytań wielokrotnego wyboru
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

MSP® Practitioner

29-10-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450zł

KUP

MSP® Practitioner

29-10-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1450zł

KUP

MSP® Practitioner

03-12-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1450zł

KUP

MSP® Practitioner

03-12-2020, Poznań

Polski
dni: 2

od 1450zł

KUP

MSP® Practitioner

03-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1450zł

KUP

MSP® Practitioner

03-12-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1450zł

KUP