plen

MSP® Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania programem złożonym z szeregu projektów i innych działań na poziomie Practitioner.

Szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy pozyskanej w trakcie kursu na poziomie Foundation. Jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu MSP Foundation.

Kurs koncentruje się na pełnym zrozumieniu anatomii programu (tematy), Przebiegu Transformacji (procesy), sposobu ustanawiania i utrzymania ładu programu w zgodności z zasadami (pryncypia).

Szkolenie przygotowuje do egzaminu MSP Practitioner i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Kamil Burczyński

Kamil Burczyński

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierownictwa średniego i wyższego szczebla, które decyduje o programach i uczestniczy w ich wykonaniu
 • kierowników programów, których wiedza i umiejętności wprost przekładają się na sukces programu
 • osób uczestniczących w kierowaniu projektami, które realizowane są w ramach programu
 • wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z obszaru zarządzania zmianami biznesowymi o zarządzanie programem
Cena

od 1549 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Przed szkoleniem kursanci otrzymują do wykonania zestaw zadań, który następnie jest szczegółowo omawiany podczas szkolenia.

Szkolenie obejmuje przypomnienie najistotniejszych elementów metodyki.

W trakcie kursu trener skupia się na omówieniu najbardziej problematycznych kwestii, wyjaśniając nieścisłości, korzystając z przykładów przez analogię czy odwołując się do doświadczenia – własnego oraz uczestników.

Podczas szkolenia rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne.

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przegląd reguł egzaminu MSP Practitioner
 • Omówienie pracy przed kursem (egzamin nr 1)
 • Próbny przykładowy egzamin MSP Practitioner nr 2
 • Sprawdzenie wyników i omówienie próbnego egzaminu
 • Konsultacje

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień MSP. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat MSP Practitioner jest przyznawany na okres 5 lat. 

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 2h 30 minut
 • Objętość: 8 grup pytań wielokrotnego wyboru
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu

Dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2.

Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto, co stanowi niewielką część ceny egzaminu. Zakupu można dokonać poprzez Kartę Zgłoszeniową: wystarczy zaznaczyć opcję "Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu".

MSP® Practitioner

22-04-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1549 zł

KUP

MSP® Practitioner

22-04-2021, Katowice

Polski
dni: 2

od 1549 zł

KUP

MSP® Practitioner

08-07-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1549 zł

KUP