Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

Nasz wykład na początku nauczy rozpoznawania projektu, programu i portfela, które to pojęcia są często mylone nawet na niektórych wykładach akademickich z zarządzania. Te środowiska zarządcze powinniśmy traktować jako element dojrzałości każdej organizacji lub nawet państwa, które powinno umieć skutecznie realizować projekty i programy oraz cały portfel koniecznej zmiany. Każda organizacja może (i powinna!) regularnie poddawać się ocenie swojego potencjału realizacji projektu, programu i portfela, a następnie inicjować działania usprawniające.

Szkolenie pokaże z czego składa się środowisko programu. Jakie są pryncypia, tematy i procesy programu i jak są ze sobą powiązane. Dowiemy się, czym zasadniczo różni się program od projektu. I dlaczego, gdy na starcie inicjatywy wymagającej podejścia programowego zastosujemy ramy projektowe, rzecz najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem.

Oprócz koniecznej do zdania egzaminu teorii postaramy się przekonać kandydatów, że MSP jest narzędziem praktycznym. Dlatego zapoznamy uczestników z pewnym wyłaniającym się programem w państwie Elandia. Program Elandia finansowany z UE (Unii Elektronicznej) miał na celu zastąpić tradycyjny model demokracji parlamentarnej modelem ateńskim, polegającym na bezpośrednim głosowaniu z wykorzystaniem Internetu. Czy Elandii udało się wprowadzenie tej politycznej zmiany transformacyjnej? Szereg praktycznych ćwiczeń prowadzonych w czasie szkolenia będzie realizowanych w oparciu o ten scenariusz w różnych punktach cyklu życia programu: na początku, środku i pod koniec.

Szkolenie obejmuje sylabus wymagany na egzaminie MSP 2011 Foundation. Sam egzamin składa się z 75 testowych pytań (5 pytań jest próbnych i nie są one oceniane), a na rozwiązanie jest 1 godzina. Aby zdać należy uzyskać 35 punktów lub więcej.


Cel szkolenia

Szkolenie ma za zadanie dostarczenie gruntownej wiedzy z zakresu metodyki MSP uwzględniającej pryncypia, procesy i tematy, tak aby kandydat był w stanie zdać egzamin i skutecznie wykonywać swoje obowiązki w zespole programu.


Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich:

 • uczestniczących w programach, 
 • biorących udział w projektach programu,
 • zamierzających poszerzyć swoją wiedzę o z zarządzaniu zmianą w organizacjach. 


Wymagania wobec słuchaczy

Nie ma żadnych wstępnych wymagań dla uczestników szkolenia.


Czas trwania

3 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane PeopleCert.
Egzamin realizowany jest w ostatnim dniu szkolenia, po jego zakończeniu. 


Przygotowanie do egzaminu:

 • 3 pełne przykładowe zestawy egzaminacyjne Foundation, 
 • pytania poziomu Foundation po każdym module szkolenia. 


Konspekt

---  Praca przed kursem--

 • Lektura przed kursem (w tym opcjonalnie fragmenty dostępnego w języku polskim lub angielskim podręcznika MSP 2011), 
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu na stopień MSP 2011 Foundation. 

--- Dzień 1 ---

 • Wprowadzenie do MSP, 
 • Przegląd MSP, 
 • Temat organizacja programu, 
 • Temat przywództwo i angażowanie interesariuszy, 
 • Proces Identyfikowanie Programu, 
 • Temat wizja, 
 • Praca domowa- przykładowy egzamin MSP Foundation nr 1.

--- Dzień 2 ---

 • Podsumowanie pracy domowej, 
 • Temat uzasadnienie biznesowe, 
 • Temat zarządzanie korzyściami, 
 • Temat projektowanie i dostarczanie modelu docelowego, 
 • Proces Definiowanie Programu, 
 • Temat planowanie i kontrola, 
 • Temat zarządzanie ryzykami i zagadnieniami, 
 • Praca domowa- przykładowy egzamin MSP Foundation nr 2.

--- Dzień 3 ---

 • Podsumowanie pracy domowej, 
 • Temat zarządzanie jakością i nadzorem, 
 • Proces Zarządzanie Transzami, 
 • Proces Dostarczanie Potencjału, 
 • Proces Realizowanie Korzyści, 
 • Proces Zamykanie Programu, 
 • Próbny egzamin MSP Foundation nr 3 (z omówieniem). 
 • Egzamin MSP® Foundation (1 godzina + czas czynności administracyjnych) Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved