Management
Space na

Więcej info

Czym jest MSP?

MSP to standard i najlepsze praktyki zarządzania programami. Jest stosowane do skutecznego przeprowadzania zmiany biznesowej w sektorze publicznym i prywatnym. 

Wiele inicjatyw biznesowych składa się z pewnej liczby projektów, które powinny być zarządzane wspólnie, tak aby zapewnić ich koordynację, współdziałanie i nakierowanie na wspólny cel biznesowy. Do tego służą programy, stanowiące warstwę zarządzania ponad projektami.

Ład zarządzania programami jest - podobnie jak ład zarządzania projektami - ważnym obszarem zarządzania organizacją. Do zarządzania całym programem konieczna jest wyspecjalizowana metodyka, jaką jest właśnie MSP.


Istota MSP

Każdy z projektów w organizacji powinien być realizowany z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami np. PRINCE2®. Ale trzeba mieć na uwadze, że wiele inicjatyw dużej zmiany biznesowej przyniosło porażkę tylko dlatego, że:

 • realizowano je jako pojedynczy projekt z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami,
 • realizowano je jako grupę nieskoordynowanych projektów, każdy z wykorzystaniem metodyki zarządzania pojedynczym projektem.

Dla skutecznego przeprowadzenia większych zmian transformacyjnych należy zastosować w organizacji podejście programowe. Programy będą w skoordynowany sposób uruchamiały i prowadziły szereg projektów, które wszystkie razem pozwolą na osiągnięcie strategicznej Wizji.

Skuteczne Zarządzanie Programami (Managing Successful Programmes - MSP®) stanowi strukturalną, ale elastyczną ramę do zarządzania, sterowania i kontrolowania działań związanych z identyfikowaniem, definiowaniem i wykonywaniem programu. Jest to praktyczny poradnik jak zbudować dające się zarządzać środowisko programu, jak je utrzymać oraz w jaki sposób program powinien współpracować ze swoimi projektami oraz z władzą wyższą w organizacji. Znajdziemy tu praktyczne porady dotyczące sposobu komunikowania się programu z władzą wyższą w organizacji, która zwykle patrzy na program z perspektywy portfela wszystkich inicjatyw zmiany.

©AXELOS Limited 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Materiał reprodukowany na podstawie licencji AXELOS.


Zalety MSP

 • Ułatwia opracowanie celów programu i zidentyfikowanie jego korzyści (a także przejęcie już wcześniej realizowanych niezależnie projektów, które wymagają koordynacji i modyfikacji),
 • Definiuje program i pokazuje w jaki sposób dokona on zmiany w organizacji,
 • Pomaga w utworzeniu stabilnych ram dla monitorowania i koordynacji różnych projektów wykonywanych w programie,
 • Zapewnia kontrolowane postępy programu,
 • Zarządza wpływem programu na organizację (w tym zapewnia, aby program zawsze był dopasowany do strategii organizacji),
 • Skupia się na realizowaniu korzyści,
 • Kontroluje zamykanie programu.


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób, które będą w organizacji pełnić role:

 • Kierowników Programów,
 • Właścicieli Programów,
 • członków Grupy Sponsorującej (członkowie wyższego kierownictwa),
 • Kierowników Zmiany Biznesowej,
 • personelu Biura Programu,
 • personelu we wszystkich Biurach Portfela, Programów i Projektów,
 • wszystkich, którzy - posiadając podstawową wiedzę o zarządzaniu projektami - chcieliby dowiedzieć się więcej o metodycznym zarządzaniu programami, m.in. czym się różni zarządzanie programem od zarządzania projektem i w jaki sposób środowiska zarządcze projektu i programu współpracują ze sobą.


Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • Szkolenie autorstwa jednej z najdłużej działających na rynku polskich organizacji szkoleniowych akredytowanych w zakresie metodyki MSP,
 • Udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków, trenerów sprawdzonych i zaaprobowanych przez instytut egzaminacyjny,
 • Możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym, jak również skonfrontowania ich z zaleceniami metodyki,
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu na stopień Foundation i/lub Practitioner.


Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved