plen

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve [DPI]

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania usługami IT.

Szkolenie dostarcza specjalistom IT praktyczne umiejętności niezbędne do stworzenia organizacji IT, która uczy się, doskonali, a jednocześnie jest ukierunkowana na realizację swoich celów strategicznych.

Kurs zajmuje się wpływem takich metod pracy, jak Agile i Lean na organizację oraz tym, w jaki sposób można wykorzystać te metody do budowania przewagi konkurencyjnej.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • osób zajmujących się świadczeniem usług IT
 • osób chcących pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania usługami IT i dostarczania wartości biznesowej
Cena

od 3350 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie jest prowadzone po polsku na anglojęzycznym materiale szkoleniowym.

Szkolenie ITIL 4 DPI omawia i wyjaśnia zasady, metody i techniki, które mogą być stosowane do kierowania, planowania i doskonalenia organizacji na każdym poziomie zarządzania.

Zwraca uwagę na to, że kierowanie i zarządzanie odgrywa wiodącą rolę w systemie wartości usług ITIL. Koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem oraz na naturze, zakresie i korzyściach zarządzania zmianą organizacyjną (Organizational Change Management).

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowe koncepcje DPI
 • DPI w systemie wartości usług (SVS) i podstawowych zasadach ITIL
 • Rola ukierunkowania w zarządzaniu strategią
 • Wdrożenie strategii
 • Wprowadzenie do oceny i planowania
 • Ocena i planowania przez mapowanie strumieni wartości (VSM)
 • Pomiary, raportowanie i ciągłe doskonalenie
 • Pomiary i ciągłe doskonalenie w czterech wymiarach zarządzania usługami i systemie wartości usług (SVS)
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną – zasady i metody
 • Komunikacja – zasady i metody
 • Rozwój systemu wartości usług (SVS) z wykorzystaniem czterech wymiarów zarządzania usługami

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień ITIL 4. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 90 minut (lub 113 minut dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
 • Objętość: 40 pytań jednokrotnego wyboru
 • Wynik pozytywny: 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu

Dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2.

Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto, co stanowi niewielką część ceny egzaminu. Zakupu można dokonać poprzez Kartę Zgłoszeniową: wystarczy zaznaczyć opcję "Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu".

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve [DPI]

POLECAMY

05-10-2022, STACJONARNIE - Warszawa

Polski
dni: 3

od 3350 zł

KUP

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve [DPI]

05-12-2022, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 3350 zł

KUP