Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

3-dniowe szkolenie ITIL 4 Direct, Plan and Improve (DPI) dostarcza specjalistom IT praktyczne umiejętności niezbędne do stworzenia organizacji IT, która uczy się, doskonali, a jednocześnie jest ukierunkowana na realizację swoich celów strategicznych.

Szkolenie zajmuje się wpływem takich metod pracy, jak Agile i Lean na organizację oraz tym, w jaki sposób można wykorzystać te metody do budowania przewagi konkurencyjnej. Omawia również podejście do planowania i ciągłego doskonalenia przy zachowaniu niezbędnej elastyczności/zwinności.


Szkolenie ITIL 4 DPI omawia i wyjaśnia zasady, metody i techniki, które mogą być stosowane do kierowania, planowania i doskonalenia organizacji na każdym poziomie zarządzania.

Zwraca uwagę na to, że kierowanie i zarządzanie odgrywa wiodącą rolę w systemie wartości usług ITIL. Koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem oraz na naturze, zakresie i korzyściach zarządzania zmianą organizacyjną (Organizational Change Management).


Szkolenie obejmuje następujące elementy SVS:Konspekt szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Podstawowe koncepcje DPI
 • DPI w systemie wartości usług (SVS) i podstawowych zasadach ITIL
 • Rola ukierunkowania w zarządzaniu strategią
 • Wdrożenie strategii
 • Wprowadzenie do oceny i planowania
 • Podsumowanie dnia 1.

Dzień 2

 • Ocena i planowania przez mapowanie strumieni wartości (VSM)
 • Pomiary, raportowanie i ciągłe doskonalenie
 • Pomiary i ciągłe doskonalenie w czterech wymiarach zarządzania usługami i systemie wartości usług (SVS)
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną – zasady i metody
 • Podsumowanie dnia 2.

Dzień 3

 • Komunikacja – zasady i metody
 • Rozwój systemu wartości usług (SVS) z wykorzystaniem czterech wymiarów zarządzania usługami
 • Podsumowanie szkolenia i przygotowanie do egzaminu
 • Egzamin T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved