Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

3-dniowe szkolenie ITIL 4 High-Velocity IT (HVIT) obejmuje omówienie sposobów funkcjonowania cyfrowych organizacji oraz organizacje działające w środowisku wymagającym dużej prędkości działania (high-velocity). Podczas szkolenia omawia się elementy zapewniające wsparcie organizacjom działającym w środowisku cyfrowym (digital-native).

Szkolenie obejmuje zastosowanie nowoczesnych metod, takich jak Agile, Lean i DevOps oraz praktyk i technologii IT, takich jak chmura obliczeniowa, automatyzacja i ciągłe testowanie, koncentrując się na szybkim dostarczaniu produktów i usług w celu uzyskania maksymalnej wartości.

Celem szkolenia ITIL 4 High-Velocity IT jest umożliwienie specjalistom zarządzającym usługami zrozumienia transformacji cyfrowej i związanych z nią, pojawiających się koncepcji. Podczas szkolenia przedstawiane są podstawowe cele produktów cyfrowych i wyjaśnia się, w jaki sposób IT o dużej prędkości odnosi się do „modelu operacyjnego” ITIL i kultury ITIL.

Obejmuje całość aktywności SVS, ale z perspektywy dużej prędkości działania (high-velocity) oraz transformacji cyfrowej:


ITIL 4 High-Velocity IT obejmuje:

1. Zrozumienie koncepcji dotyczących szybkiego charakteru przedsiębiorstwa cyfrowego, w tym zapotrzebowania na IT

2. Zapoznanie się z cyklem życia produktów cyfrowych w kontekście „modelu operacyjnego” ITIL

3. Wiedzę, jak tworzyć, dostarczać i wspierać usługi

Omówione są:

1. Kluczowe pojęcia IT wysokiej prędkości

2. Cele IT o wysokiej prędkości

3. Wysoka prędkość ITIL

4. Kultura IT wysokiej prędkości.Konspekt szkolenia

Course Introduction

Introduction to High-Velocity IT

Core Concepts of High-Velocity IT

High-Velocity IT Culture

Introduction to High-Velocity IT Objectives and Techniques

Techniques for Valuable Investments

Techniques for Fast Development

Techniques for Resilient Operations

Techniques for Cocreated value

Techniques for Assured Conformance

Exam
T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved