plen

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value [DSV]

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania usługami IT.

Szkolenie zajmuje się wszystkimi rodzajami interakcji i zaangażowania pomiędzy dostawcą usług a klientami, użytkownikami, dostawcami i partnerami.

Obejmuje kluczowe elementy skutecznego zarządzania usługami, takie jak tworzenie umów SLA, zarządzanie wieloma dostawcami, komunikacja, zarządzanie relacjami, mapowanie podróży klienta (customer journey map), projektowanie pełnego obrazu doświadczeń klientów (customer experience – CX) i użytkowników (user experience – UX).

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • osób zajmujących się świadczeniem usług IT
 • osób chcących pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania usługami IT i dostarczania wartości biznesowej
Cena

od 3350 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie dostarcza narzędzia pomocne w zwiększeniu satysfakcji interesariuszy. Skierowane jest do osób odpowiedzialnych za podróż z klientem od badania i zrozumienia rynku i interesariuszy aż do realizacji wartości i doskonalenia (jak pokazano na rysunku poniżej) oraz tych, którzy są odpowiedzialni za rozwijanie relacji z partnerami i dostawcami.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Sposób w jaki są projektowane podróże klientów
 • Sposób wspierania relacji z interesariuszami
 • Kształtowanie popytu i definiowanie oferty usług
 • Sposoby dostarczania i wycofywania usług dla klientów i użytkowników
 • Sposoby działania w taki sposób, aby zapewnić ciągłe współtworzenie wartości
 • Sposoby realizacji i weryfikowania wartości usługi
 • Istotne elementy związane z dotarciem do rynków i interesariuszy
 • Dostosowanie oczekiwań i uzgodnienie szczegółów dotyczących usług

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień ITIL 4. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 90 minut (lub 113 minut dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
 • Objętość: 40 pytań jednokrotnego wyboru
 • Wynik pozytywny: 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu

Dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2.

Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto, co stanowi niewielką część ceny egzaminu. Zakupu można dokonać poprzez Kartę Zgłoszeniową: wystarczy zaznaczyć opcję "Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu".

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value [DSV]

POLECAMY

07-11-2022, Zdalne/Remote

Polski
dni: 3

od 3350 zł

KUP