plen

ITIL® 4 Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania usługami IT.

Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najnowszego wydania dobrych praktyk zarządzania usługami IT. Umożliwia zapoznanie się z nowym podejściem do zarządzanie usługami IT oraz z kluczowymi komponentami, takimi jak: System wartości usługi (Service Value System – SVS) i model Czterech wymiarów zarządzania usługami (Four Dimensions model).

Podejście ITIL 4 uwzględnia również nowe sposoby pracy, jakie jak: Lean, Agile i DevOps.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL 4 Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Łukasz Wittenberg

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • osób zajmujących się świadczeniem usług IT
 • osób chcących pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania usługami IT i dostarczania wartości biznesowej
 • osób, które chcą uaktualnić certyfikację ITIL v3 Foundation
Cena

od 1100 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Podstawowe szkolenie z zakresu IT Infrastructure Library - dobrych praktyk zarządzania usługami IT. Uczestnicy szkolenia otrzymają podstawową lecz kompletną dawkę wiedzy o koncepcji organizacji usług.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
  • Tworzenie wartości, rezultaty, koszty i ryzyka
  • Usługi i ich relacje
 • Kluczowe koncepcje ITIL
  • Cztery wymiary zarządzania usługami (The four dimensions)
  • System wartości usługi (Service value system)
  • Aktywności Łańcucha wartości usługi (Service value chain)
  • Zasady/Pryncypia
 • Wprowadzenie do praktyk ITIL i kluczowe pojęcia
  • Praktyki zarządzania usługami (Service management practices)
  • Ogólne praktyki (General practices)
  • Praktyki techniczne (Technical practices)

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Certyfikat ITIL 4 Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 60 minut
 • Objętość: 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

ITIL® 4 Foundation

15-10-2020, Poznań

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

15-10-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

15-10-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

15-10-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

15-10-2020, Gdańsk

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

15-10-2020, Kraków

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

TERMIN GWARANTOWANY

05-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

05-11-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

05-11-2020, Poznań

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

19-11-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

19-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

19-11-2020, Kraków

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

26-11-2020, Katowice

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

26-11-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

26-11-2020, Kraków

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

17-12-2020, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

17-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

17-12-2020, Poznań

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

21-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

21-12-2020, Kraków

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

21-12-2020, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP

ITIL® 4 Foundation

21-12-2020, Gdańsk

Polski
dni: 2

od 1100 zł

KUP