plen
ITIL® 4

ITIL® 4

ITIL 4 dostarcza kompleksowych wskazówek dotyczących zarządzania usługami IT w gospodarce cyfrowej oraz wspiera ustanowienie i doskonalenie skutecznego, wydajnego i zintegrowanego nadzoru (governance).

Koncentruje się na całościowym spojrzeniu na zarządzanie usługami, obejmuje wszystkie aspekty działania organizacji (cztery wymiary zarządzania usługami), zamiast skupiać się tylko na jednym z obszarów (np. na procesach – na które mocno zwracano uwagę w ITIL v.3®).

Podstawowym modelem ITIL 4 jest System wartości usług (service value system – SVS). Jest to model prezentujący sposób, w jaki wszystkie komponenty i działania współpracują ze sobą, aby umożliwiać współtworzenie wartości dzięki usługom IT.

ITIL 4 zapewnia wytyczne, których potrzebują organizacje, by sprostać nowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem usługami i wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. Został zaprojektowany w celu zapewnienia elastycznego, skoordynowanego i zintegrowanego systemu skutecznego zarządzania usługami IT.

Więcej informacji nt. ITIL 4 znajdziesz w Omecpedii.

Dokładny schemat certyfikacji: ITIL 4 – schemat certyfikacji.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Korzyści
  • Efektywne praktyki świadczenia usług wspierające transformację cyfrową organizacji;
  • Lepsze dopasowanie strategiczne między IT a biznesem;
  • Płynna integracja między zmieniającymi się praktykami dostarczania oprogramowania a sposobami świadczenia usług i obsługą klienta;
  • Niższe koszty dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów IT.