pl

FitSM® Foundation

Akredytowane szkolenie z certyfikacją z zakresu zarządzania usługami IT

Kurs obejmuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu zarządzania usługami IT.

Omówiony zostanie cel i struktura standardów FitSM, a także ramy procesowe leżące u podstaw FitSM. Ponadto, kurs wyjaśnia, w jaki sposób czerpać korzyści z tego rozsądnie małego, otwartego standardu zarządzania usługami IT.

Certyfikowany specjalista FitSM będzie potrafił:

 • pomagać organizacjom wykonać pierwszy krok w kierunku wdrożenia pełnego zestawu procesów Zarządzania Usługami IT
 • usprawnić świadczenie usług IT przez organizację – przy użyciu zwięzłego, lekkiego i osiągalnego standardu ITSM
 • pomagać organizacjom zastosować skuteczne procesy ITSM w środowiskach, w których usługi są realizowane i zarządzane we współpracy z innymi organizacjami
 • skutecznie zarządzać procesami ITSM
 • wdrożyć podstawy skutecznych procesów ITSM – w przypadkach, gdy nie jest konieczne wdrażanie szczegółowych procesów dostarczanych przez inne ramy, takie jak ISO/IEC 20000
 • zaadoptować efektywne procesy IT poprzez zastosowanie modelu list kontrolnych i narzędzi oceny dojrzałości.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • dla osób zajmujących się świadczeniem usług IT
 • dla osób zamierzających pogłębić lub zaktualizować swoją wiedzę z zakresu zarządzania usługami IT i dostarczania wartości biznesowej
 • dla osób, które chcą uzyskać certyfikat Foundation Certificate in IT Service Management wg FitSM.
Cena

od 1000 zł netto

Czas trwania

1 dzień

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Certyfikowany specjalista FitSM będzie w stanie wykazać się znajomością:

 • podstawowych pojęć i terminów z zakresu zarządzania usługami IT
 • celu i struktury standardów FitSM - oraz związku z innymi standardami
 • ram procesowych leżących u podstaw FitSM
 • wymagań zdefiniowanych w FitSM - umożliwiających szybsze i bardziej efektywne przyjęcie wdrożenia.

Po wdrożeniu FitSM organizacje mogą:

 • zrobić krok w kierunku wdrożenia pełnego zestawu procesów zarządzania usługami IT
 • usprawnić świadczenie usług IT przez organizację - przy użyciu zwięzłego, lekkiego i osiągalnego standardu ITSM
 • stosować skuteczne procesy ITSM w środowiskach, w których usługi są realizowane i zarządzane we współpracy z innymi organizacjami
 • skutecznie zarządzać procesami ITSM
 • wdrożenie podstaw skutecznych procesów ITSM - w przypadkach, gdy nie jest konieczne wdrażanie szczegółowych procesów dostarczanych przez inne ramy, takie jak ISO/IEC 20000
 • przyjąć efektywne procesy IT poprzez listy kontrolne i ocenę dojrzałości.

Zakres/agenda szkolenia

 • Zarządzanie usługami IT (IT Service Management – ITSM): wprowadzenie, warunki i koncepcje
  • Usługa i wartość
  • Proces
  • Role
  • System zarządzania usługami (Service management system – SMS)
 • Rodzina standardów FitSM
  • Części i układ logiczny
  • Przegląd i słownictwo
  • Wymagania
  • Dokumenty
 • Zarządzanie usługami IT (ITSM) – aspekty ogólne
 • Zarządzanie usługami IT (ITSM) – procesy
  • Zarządzanie portfelem usług (Service Portfolio Management – SPM)
  • Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management – SLM)
  • Zarządzanie raportowaniem usług (Service Reporting Management – SRM)
  • Zarządzanie dostępnością i ciągłością (świadczenia) usług (Service Availability & Continuity Management – SACM)
  • Zarządzanie potencjałem wykonawczym (tzn. pojemnością i wydajnością) (Management – CAPM)
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information Security Management – ISM)
  • Zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management – CRM)
  • Zarządzanie relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management – SUPPM)
  • Zarządzanie incydentami i wnioskami o usługę (Incident and Service Request Management – IRSM)
  • Zarządzanie problemami (Problem Management – PM)
  • Zarządzanie konfiguracją (Configuration Management – CONFM)
  • Zarządzanie zmianą (Change Management – CHM)
  • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release & Deployment Management – RDM)
  • Zarządzanie ciągłym doskonaleniem usług (Continual Service Improvement Management – CSI)
 • Korzyści, ryzyka i wyzwania związane z wdrożeniem zarządzania usługami IT
 • Powiązane standardy i ramy (frameworki)

 

Egzamin FitSM Foundation

 • Pod koniec szkolenia
 • Bez książek, czyli żadne pomoce nie są dozwolone
 • Czas trwania: 30 minut
 • 20 pytań wielokrotnego wyboru:
  • Cztery możliwe odpowiedzi na każde pytanie: A, B, C lub D
  • Jedna poprawna odpowiedź na pytanie
 • Do zdania egzaminu wymagane jest co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi (13 z 20).

FitSM® Foundation

POLECAMY

08-03-2024, Zdalne/Remote

Polski
1

od 1000 zł

KUP

FitSM® Foundation

28-06-2024, Zdalne/Remote

Polski
1

od 1000 zł

KUP