Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

To interaktywne szkolenie przedstawia proces zarządzania interesariuszami od pierwszych działań w projekcie po jego zakończenie. Podczas szkolenia omawiane są narzędzia i metody do każdego z kroków oraz sposoby ich użycia wraz z praktycznymi wskazówkami na co zwracać szczególna uwagę. Pokazane są powiązania z innymi aspektami zarządzania projektem takimi jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, zarządzanie komunikacją.

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość oceny swojego dotychczasowego sposobu zarządzania interesariuszami oraz wyznaczenia kierunków do dalszego doskonalenia.

Szkolenie bazuje na standardzie Project Management Institute (PMI)® opisanym w podstawowej publikacji PMBOK® Guide, na ogólnie uznanych opracowaniach z dziedziny zarządzania projektami oraz na doświadczeniach własnych trenerów prowadzących zajęcia.

Zawiera wiele ćwiczeń praktycznych.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie odpowiednich metod i narzędzi oraz zrozumienie jak poprzez odpowiednie zarządzanie interesariuszami można wpłynąć na sukces przedsięwzięcia.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów i innych uczestników projektów, którzy czują potrzebę usystematyzowania i pogłębienia swojej intuicyjnej wiedzy dotyczącej zarządzania interesariuszami w projekcie.
Polecane dla osób przygotowujących się do certyfikacji Certified Associate in Project Management (CAPM)® lub Project Management Professional (PMP)®.


Wymagania wobec słuchaczy

Co najmniej podstawowa znajomość zasad zarządzania projektami.


Czas trwania

1 dzień


Uwagi

Dobrym uzupełnieniem tego szkolenia są kursy z zakresu umiejętności osobistych i zarządczych.
PMBOK, CAPM i PMP są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.


Konspekt

 • Interesariusze w projekcie i ich znaczenie,
 • kim są, kiedy nimi zarządzać interesariuszami, co jeśli ich zignorujemy,
 • Rozpoznawanie i analiza interesariuszy
  • Opisywanie kontekstu projektu,
  • Tworzenie rejestru interesariuszy,
  • Tworzenie mapy interesariuszy
  • Siatka nastawienie/wpływ, wpływ /interes
  • Model istotności (Salience model)
  • Wykres radarowy
 • Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy
  • Tworzenie strategii zarządzania
  • Planowanie komunikacji
  • Tworzenie Planu angażowania interesariuszy
 • Monitorowanie i kontrola
  • Działania
  • Aktualizacja dokumentacji
  • Dobre praktyki
 • Podsumowanie szkolenia

W całym szkoleniu są odnośniki do powiązanych obszarów: zarządzania ryzykiem, zmianą oraz do podejścia Agile.


Polecamy również

Narzędzia i techniki kierownika projektu wg PMBOK® Guide
Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów projektu
Planowanie i zarządzanie finansami projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved