Opis szkolenia

Szkolenie prowadzi uczestników przez proces tworzenia budżetu projektu, kładąc nacisk na zagrożenia i problemy jakie można napotkać podczas jego tworzenia oraz sposoby radzenia sobie z tymi kłopotami. Wyjaśniane są najczęściej stosowane wskaźniki pozwalające oceniać opłacalność projektów oraz ćwiczona jest umiejętność posługiwania się nimi.


Cel szkolenia

Zdobycie umiejętności konstruowania kompletnego budżetu projektu oraz wykorzystania wskaźników finansowych do oceny opłacalności projektu oraz jego kondycji.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów oraz członków Komitetów Sterujących.


Wymagania wobec słuchaczy

Zaawansowana znajomość zasad zarządzania projektami. Doświadczenie w zarządzaniu projektami będzie pomocne.


Czas trwania

2 dni


Uwagi

Dobrym uzupełnieniem tego szkolenia są kursy dla menedżerów z zakresu wykorzystania narzędzi biurowych, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych.


Konspekt

Projekt - podstawowe pojęcia

 • Struktura organizacyjna projektu,
 • Podstawowe role w projekcie,
 • Procesy zarządzania projektami,
 • Grupy procesów,
 • Obszary wiedzy.

Koszty w projekcie

 • Podstawy dobrego budżetu projektu,
 • Skąd się biorą koszty w projekcie,
 • Cykl życia projektu i produktów projektu – koszty i korzyści,
 • Niepewność w projekcie – także w wymiarze finansowym,
 • Ile „to” będzie kosztować, planowanie w projekcie:
  • Struktura podziału pracy (WBS),
  • Podejście do zarządzania zmianami,
  • Zamówienia w projekcie,
  • Typy kontraktów.
 • Szacowanie kosztów:
  • Dokładność oszacowań,
  • Szacowanie parametryczne,
  • Szacowanie porównawcze,
  • Szacowanie oddolne (Bottom Up),
  • Szacowanie trzypunktowe (PERT),
  • Metody eksperckie (Delphi, burza mózgów),
  • Koszt zarządzania projektem,
  • Rezerwy.

Budżet projektu

 • Agregacja kosztów – podstawowe składniki,
 • Przepływy pieniężne w projekcie (Cash Flow).

Zmiana wartości pieniądza w czasie

 • wartość bieżąca i wartość przyszła (Future Value i Present Value).

Ocena projektów - wybieranie „najlepszego” projektu z portfela – wskaźniki finansowe

 • Okres zwrotu (Payback Period),
 • Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback Period),
 • Próg rentowności (Break-Even Point),
 • Zaktualizowana wartość netto NPV (Net Present Value),
 • Wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji IRR (Internal Rate of Return),
 • Wskaźnik efektywności/zyskowności (Profitability Index),
 • Zwrot z inwestycji ROI (Return of Investment).

Kontrola realizacji projektu

 • Na przykładzie metody wartości wypracowanej (EVM).

Zamykanie projektu – zamknięcie budżetu projektu i zamówień.


Kursy poprzedzające

Narzędzia i techniki kierownika projektu wg PMBOK® Guide
PRINCE2® Foundation


Kursy uzupełniające

Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów projektu
Przygotowanie do egzaminu PMP® - Project Management Professional


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved