Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

Szkolenie przedstawia sprawdzone podejście do zbierania wymagań i budowania Struktury Podziału Pracy (WBS) oraz Struktury Podziału Produktów (PBS), a następnie efektywne techniki układania i optymalizowania dobrych harmonogramów prac w projektach. Obejmuje również zadania z zakresu monitorowania i kontroli postępów prac w odniesieniu do przyjętego harmonogramu.

Szkolenie bazuje na standardzie PMI opisanym w podstawowej publikacji PMBOK® Guide, na założeniach metodyki PRINCE2, oraz na doświadczeniach własnych trenerów prowadzących zajęcia.
Szkolenie zawiera wiele ćwiczeń praktycznych.


Cel szkolenia

Udział w szkoleniu umożliwia pozyskanie praktycznego zestawu technik służących efektywnemu planowaniu prac, harmonogramowaniu, reagowaniu na nieprzewidziane wydarzenia mające wpływ na harmonogram prac, jak również monitorowaniu postępów prac projektowych.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, którzy zamierzają stosować dobre praktyki w zakresie planowania i monitorowania prac projektowych.
Polecane również dla osób przygotowujących się do certyfikacji CAPM® lub PMP®.


Wymagania wobec słuchaczy

Co najmniej podstawowa znajomość reguł stosowanych w zarządzaniu projektami.


Czas trwania

2 dni


Uwagi

Dobrym uzupełnieniem tego kursu są szkolenia z zakresu narzędzi informatycznych wspomagających planowanie prac.

PMBOK, CAPM i PMP są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.


Konspekt

 • Co to jest projekt,
 • Na czym polega zarządzanie projektem,
 • Cykl życia projektu,
 • Organizacja projektu,
 • Definicja projektu,
 • Określenie dobrych celów projektu,
 • Mierniki opłacalności / rentowności projektu – przegląd,
 • Wymagania dla projektu,
 • Lista kontrolna,
 • Ryzyko związane z wymaganiami,
 • Definicja Struktury Podziału Pracy (SPP/WBS),
 • Planowanie oparte na produktach (PBS) jako jedna z technik PRINCE2,
 • Czy się różni WBS od PBS?
 • Korzyści z budowy WBS/PBS,
 • Zastosowanie WBS/PBS,
 • Proces budowy WBS/PBS,
 • Planowanie zasobów,
 • Budowa zespołu,
 • Działania sterujące i wspierające,
 • Ludzie jako źródło estymacji,
 • Zasoby materiałowe,
 • Wprowadzenie do estymacji,
 • Poziomy szacowania,
 • Metody szacowania,
 • Szacowanie metodą PERT,
 • Zadania i ich typy,
 • Zależności pomiędzy zadaniami,
 • Ograniczenia w zależnościach pomiędzy zadaniami,
 • Harmonogramy sieciowe,
 • Zapasy,
 • Metoda ścieżki krytycznej,
 • Analiza sieci,
 • Diagram kamieni milowych,
 • Wykres Gantta,
 • Plan (harmonogram) bazowy,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Optymalizacja harmonogramów,
 • Wartość wypracowana,
 • Obliczanie i raportowanie wskaźników stanu projektu,
 • Zamykanie i ewaluacja projektu,


Kursy poprzedające

Narzędzia i techniki kierownika projektu wg PMBOK® Guide 


Kursy uzupełniające

Zarządzanie ryzykiem w projekcie


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved