Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

Szkolenie uczy zastosowania podstawowych technik i narzędzi opisywanych przez PMBOK® Guide, niezbędnych przy realizacji codziennych zadań kierownika projektu. Stanowią one uniwersalny zestaw mający zastosowanie do większości projektów, a dotyczący planowania, harmonogramowania, zarządzania komunikacją i ryzykiem w projektach oraz monitorowania postępów projektu.


Cel szkolenia

Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami i narzędziami opisanymi w PMBOK® Guide oraz wstępne poznanie wszystkich obszarów zarządzania projektem. Treści przekazywane na szkoleniu stanowią świetną podstawę do:

 • samodzielnego zarządzania projektami,
 • dalszej edukacji w zakresie zarządzania projektami.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących role: kierownika projektów, asystenta kierownika projektu, kierownika zespołu wykonawczego w projekcie lub dla osób przygotowujących się do pracy w takich rolach.


Wymagania wobec słuchaczy

Chęć zdobywania wiedzy :-)
Znajomość specyfiki pracy w projekcie będzie bardzo pomocna.


Czas trwania

2 dni


Uwagi

brak


Konspekt:

 • Wprowadzenie
  • Rodzaje działalności w organizacji,
  • Działalność operacyjna i zmiany,
  • Portfele zmian.
 • Zarządzanie projektem
  • Czym jest projekt?
  • Na czym polega zarządzanie projektem?
  • Dlaczego jest potrzebne?
  • Zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów.
 • Cykl życia produktu i cykl życia projektu
  • Czym jest produkt?
  • Projekt a produkt,
  • Etapy projektu.
    
 • Otoczenie projektu i jego wpływ na projekt,
  • Interesariusze - techniki analizy interesariuszy,
  • Kultura organizacji,
  • Struktura organizacji,
  • Procedury,
  • Bazy wiedzy.
    
 • Struktura organizacyjna projektu
  • Role w zespole projektowym,
  • Odpowiedzialność.
    
 • Umiejętności interpersonalne
  • Cechy dobrego kierownika projektu,
  • Przywództwo,
  • Motywowanie,
  • Komunikacja,
  • Budowanie zespołu.
     
 • Główne działania w zarządzaniu projektem - przegląd
  • Rozpoczęcie projektu,
  • Planowanie,
  • Kierowanie realizacją zadań,
  • Monitorowanie i kontrola prac,
  • Zamykanie projektu.
    
 • Rozpoczynamy projekt
  • Definiowanie celów projektu (metoda SMART),
  • Analiza interesariuszy,
  • Uruchamianie projektu - tworzenie Karty Projektu.
    
 • Budżet projektu
  • Elementy składowe budżetu,
  • Metody szacowania,
  • Wskaźniki finansowe,
  • Monitorowanie budżetu projektu.
    
 • Planowanie zakresu projektu
  • Opisy produktów,
  • Tworzenie Struktury Podziału Pracy (WBS).
    
 • Planowanie czasu i kosztów projektu
  • Określanie kolejności działań,
  • Szacowanie czasu i kosztu (w tym metoda PERT),
  • Opracowywanie harmonogramu (Metoda ścieżki krytycznej, diagramy Gantta),
  • Optymalizacja harmonogramu,
  • Bilansowanie zasobów.
    
 • Zarządzanie ryzykiem
  • Role i odpowiedzialności,
  • Identyfikowanie ryzyk (Diagram Ishikawy, analiza SWOT),
  • Analiza ryzyka jakościowa i ilościowa (Macierz prawdopodobieństwa i skutków ryzyk),
  • Rejestr ryzyk,
  • Możliwe reakcje na ryzyka.
    
 • Realizacja i kontrola projektu
  • Raportowanie postępów,
  • Monitorowanie i kontrola prac w projekcie,
  • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value),
  • Analiza trendu kamieni milowych.
    
 • Zamykanie projektu
  • Akceptacja klienta,
  • Przekazanie końcowego wyrobu, usługi lub rezultatu,
  • Przeglądy poprojektowe.
    
 • Lessons Learned – podsumowanie zdobytej wiedzy.


Kursy uzupełniające

Gra symulacyjna Kinshasa
Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie 


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved