plen
Dobre praktyki

Dobre praktyki

Projektami można zarządzać intuicyjnie, zachowując zdrowy rozsądek i stosując logiczne rozumowanie. Takie utarte schematy działania nazywamy Dobrymi Praktykami.

Są opisane w wielu różnych opracowaniach, obejmują techniki najczęściej stosowane podczas zarządzania projektami, uznane za przydatne i sprawdzone przez project managerów.

Jednym z najlepszych zbiorów Dobrych Praktyk jest Project Management Body of Knowledge, baza wiedzy utrzymywana przez amerykański Project Management Institute. Stanowi ona bardzo rozbudowane kompendium wiedzy o zarządzaniu projektem. Techniki i zasady tam opisane są uniwersalne dla większości projektów i tym samym łatwo dają się zastosować zarówno przez początkujących jak i doświadczonych kierowników projektów. Zestaw Dobrych Praktyk to pewne działania i techniki, które można i należy stosować posługując się dowolną metodyką. Dobre praktyki mogą też posłużyć jako elementy do zbudowania własnego warsztatu zarządzania projektem.

Dobre Praktyki obejmują całość umiejętności jakie powinien posiadać kierownik projektów, w tym również umiejętności określane jako „miękkie”, odpowiedzialne m.in. za jakość współpracy z ludźmi i odporność na stres.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Łukasz Wittenberg

Łukasz Wittenberg

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl