Management
Space na

Więcej info

Czym są dobre praktyki?

Projektami można zarządzać intuicyjnie, zachowując zdrowy rozsądek i stosując logiczne rozumowanie. Większość ludzi potrafi tymi środkami realizować pomniejsze przedsięwzięcia, nierzadko jednak podczas tych prac wymyśla od nowa koło, dochodzi do pewnych rozwiązań, które już zostały wcześniej odkryte i – co ważne – opisane. 

Takie utarte schematy działania nazywamy Dobrymi Praktykami. Są one opisane w wielu różnych opracowaniach, obejmują techniki najczęściej stosowane podczas zarządzania projektami, uznane za przydatne i sprawdzone przez pokolenia project managerów. 


Project Management Institute (PMI)®

Jednym z najlepszych zbiorów Dobrych Praktyk jest Project Management Body of Knowledge, baza wiedzy utrzymywana przez amerykański Project Management Institute. Stanowi ona bardzo rozbudowane kompendium wiedzy o zarządzaniu projektem. Techniki i zasady tam opisane są uniwersalne dla większości projektów i tym samym łatwo dają się zastosować przez zarówno początkujących jak i doświadczonych kierowników projektów. Zestaw Dobrych Praktyk to pewne działania i techniki, które można i należy stosować posługując się dowolną metodyką. Dobre praktyki mogą też posłużyć jako elementy do zbudowania własnego warsztatu zarządzania projektem.

Dobre Praktyki obejmują całość umiejętności jakie powinien posiadać kierownik projektów, w tym również umiejętności określane jako „miękkie”, odpowiedzialne m.in. za jakość współpracy z ludźmi i odporność na stres, w odróżnieniu od „twardych” technik budowania harmonogramów czy zarządzania zmianami w projekcie.


Zakres tematyczny

Oferujemy szkolenia i doradztwo w następujących obszarach kompetencyjnych:

 • Ryzyko,
 • Harmonogramowanie,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Organizacja,
 • Środowisko projektu,
 • Aspekty prawne,
 • Finanse i budżet,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Przywództwo,
 • Komunikacja,
 • Zarządzanie zakresem,
 • Jakość,
 • Zarządzanie zamówieniami.

Nasi trenerzy i konsultanci mają wieloletnie doświadczenie w pracy w projektach różnej wielkości dla przedsiębiorstw wielu różnych branż.


Ścieżki szkoleniowe

Oferujemy również kompleksowe ścieżki edukacyjne dla przedsiębiorstw, oparte o Dobre Praktyki i Wytyczne, których celem jest przygotowanie kierowników projektów do świadomego i efektywnego pełnienia tej roli w organizacji. Cykl szkoleniowy kończy się egzaminem Project Management Professional (PMP®) lub certyfikacją IPMA level D.

Dobre Praktyki PMI oraz Wytyczne IPMA przenikają się wzajemnie. Nasze szkolenia z zakresu Dobrych Praktyk odnoszą się do kompetencji opisanych w obu tych zbiorach.


Certyfikacja

Przygotowujemy do zdobywania międzynarodowych certyfikatów!

Nasi szkoleniowcy legitymują się certyfikatami PMP® oraz IPMA, przygotowali do egzaminów dziesiątki uczestników szkoleń.


Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved