Opis szkolenia

Szkolenie ITIL® Service Transition jest jednym z modułów grupy Lifecycle Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi procesów oraz ról przekazania usług. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL Intermediate: Service Transition. Szkolenie jest akredytowane.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom posiadającym certyfikat ITIL® Foundation na skuteczne stosowanie dobrych praktyk w procesach związanych z przekazaniem usług.

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • zrozumieć znaczenie Przekazania usług (Service Transition) w ogólnym kontekście zarządzania usługami,
 • zrozumieć procesy i zasady dotyczące Przekazania usług,
 • zapoznać się z istotnymi zależnościami pomiędzy etapem Przekazania usług, a pozostałymi etapami cyklu życia usługi,
 • zapoznać się z technologiami dotyczącymi Przekazania usług,
 • zapoznać się z organizacją Przekazania usług,
 • określić Krytyczne Czynniki Sukcesu (Critical Success Factors) oraz główne ryzyka dotyczące Przekazania usług.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat etapu Przekazania usług (Service Transition), najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów, w tym szczególnie dyrektorów IT, kadry kierowniczej, kierowników projektów, właścicieli procesów, właścicieli usług IT, konsultantów, osób odpowiedzialnych za testowanie oraz wszystkich związanych z zarządzaniem usługami IT, autoryzacją zmian w usługach i infrastrukturze IT, planowaniem zmian, testami i wdrażaniem zmian w środowisku produkcyjnym. Osoby szukające możliwości rozwoju swojej kariery, zdobycia wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania usługami IT oraz przekazania usług do eksploatacji, jak również dla osób posiadających certyfikat ITIL® Foundation (lub certyfikat ITIL® v2 Foundation + v3 Foundation Bridge ) dążących do zdobycia certyfikatu na poziomie ITIL v3 Intermediate lub ITIL Expert.


Wymagania wobec słuchaczy

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL® Foundation Bridge.

Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL® Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL® V3 Managers Bridge).


Czas trwania

3 dni


Uwagi

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów. Egzamin trwa 90 minut, prowadzany jest w języku angielskim, nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.

Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut. Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).


Konspekt

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do Przekazania usług (Service Transition),
 • Zasady Przekazania usług,
 • Procesy Przekazania usług: Planowanie i wsparcie (Planning and Support),
 • Procesy Przekazania usług: Zarządzanie zmianą (Change management),
 • Procesy Przekazania usług: Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service Asset and Configuration Management),
 • Procesy Przekazania usług: Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release and Deployment Management)

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Procesy Przekazania usług: Walidacja i testowanie usługi (Service Validation and Testing),
 • Procesy Przekazania usług: Ocena (Evaluation),
 • Procesy Przekazania usług: Zarządzanie wiedzą (Knowledge management),
 • Zarządzanie ludźmi w trakcie Przekazania usług

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Organizacja Przekazania usług,
 • Uwarunkowania technologiczne,
 • Wdrażanie i doskonalenie Przekazania usług,
 • Wyzwania, ryzyka, Krytyczne Czynniki Sukcesu (CSFs),
 • Egzamin ITIL Intermediate: Service Trasition.


Kursy poprzedzające

ITIL® Foundation
T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB.