pl

ITIL® Intermediate SO (Service Operation)

Akredytowane szkolenie z zakresu zarządzania usługami IT.

Szkolenie jest jednym z modułów grupy Lifecycle Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi procesów oraz ról eksploatacji usług. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL® Service Operation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

 

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Łukasz Wittenberg

Łukasz Wittenberg

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • wszystkich osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat etapu eksploatacji usług (Service Operation), najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów
 • dyrektorów IT oraz kadry kierowniczej
 • pracowników wsparcia
 • kierowników zespołów technicznych
 • managerów bezpieczeństwa IT
Cena

od 2099 zł netto

Czas trwania

3 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom posiadającym certyfikat ITIL® Foundation na skuteczne stosowanie dobrych praktyk w procesach związanych z eksploatacją usług.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL® Foundation Bridge.

Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL® Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL® V3 Managers Bridge).

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Eksploatacji usług (Service Operation)
 • Zasady Eksploatacji usług
 • Organizacja Eksploatacji usług: Centrum Obsługi Użytkowników (Service Desk) – struktura, role, technologie
 • Organizacja Eksploatacji usług: Zarządzanie eksploatacją IT (IT Operations management)
 • Organizacja Eksploatacji usług: Zarządzanie techniczne (Technical management)
 • Organizacja Eksploatacji usług: Zarządzanie aplikacjami (Application management)
 • Procesy Eksploatacji usług: Zarządzanie zdarzeniami (Event management)
 • Procesy Eksploatacji usług: Zarządzanie incydentami (Incident management)
 • Procesy Eksploatacji usług: Realizacja wniosków (Request fulfilment)
 • Procesy Eksploatacji usług: Zarządzanie problemami (Problem management)
 • Procesy Eksploatacji usług: Zarządzanie uprawnieniami dostępu (Access management)
 • Wspólne działania Eksploatacji usług
 • Wspólne działania Eksploatacji usług – cd
 • Rozważania dotyczące implementacji
 • Wyzwania, ryzyka, Krytyczne Czynniki Sukcesu (CSFs)

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień ITIL v3. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Certyfikat ITIL® Service Operation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 90 minut (lub 120 minut dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
 • Objętość: 8 złożonych pytań
 • Wynik pozytywny: 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu

Dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2.

Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.

Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie. Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto, co stanowi niewielką część ceny egzaminu. Zakupu można dokonać poprzez Kartę Zgłoszeniową: wystarczy zaznaczyć opcję "Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu".

Nie widzisz dogodnego

terminu szkolenia?

 

ZAPYTAJ O TERMIN!

 

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl