Opis szkolenia

Szkolenie ITIL® Service Offerings & Agreements jest jednym z modułów grupy Capability Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi oferowania i kontraktowania usług IT oraz zarządzania poziomem ich świadczenia. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL Intermediate: Service Offerings & Agreements.Szkolenie jest akredytowane.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom szkolenia posiadającym certyfikat ITIL® Foundation zdobycie praktycznych umiejętności miedzy innymi związanych z tworzeniem katalogu usług i umów SLA oraz zarządzania dostawcami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • zrozumieć znaczenie dobrych praktyk zarządzania usługami,
 • ocenić, w jakich związkach z innymi procesami cyklu życia usług są procesy oferowania i kontraktowania usług,
 • na identyfikację działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów oferowania i kontraktowania usług,
 • zrozumieć, jak procesy, działania i funkcje oferowania i kontraktowania usług można wykorzystać do osiągnięcia doskonałości operacyjnej,
 • zapoznać się ze sposobami pomiaru i miarami związanymi z oferowaniem i kontraktowaniem usług,
 • zrozumieć wyzwania i ryzyka związane z technologią związaną z oferowaniem i kontraktowaniem usług i jej implementacją.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów. Dotyczy to szczególnie specjalistów IT, którzy pracują w organizacjach, które przyjęły i dostosowały dobre praktyki ITIL i którzy przyczyniają się do poprawy jakości usług.

Szkolenie jest również przeznaczone dla pracowników operacyjnych zaangażowanych w realizację lub zarządzanie procesami zarządzania portfelem usług, zarządzania katalogiem usług, zarządzanie poziomem świadczenia usług, zarządzania popytem, zarządzania dostawcami, zarządzania finansowego dla usług IT oraz zarządzania relacjami z biznesem oraz dla wszystkich, którzy chcą skuteczniej realizować role związane z realizacją wymienionych procesów.


Wymagania wobec słuchaczy

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL Foundation Bridge.

Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL V3 Managers Bridge).


Czas trwania

4 dni


Uwagi

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów. Egzamin trwa 90 minut. Egzamin prowadzany jest w języku angielskim oraz podczas trwania egzaminu nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.

Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut. Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).


Konspekt

 • Wprowadzenie do szkolenia,
 • Przegląd Zarządzania Usługami,
 • Zarządzanie portfelem usług (Service Portfolio Management),
 • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management),
 • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management) - ćwiczenia,
 • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management) – kontynuacja,
 • Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management),
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem (Demand Management),
 • Zarządzanie dostawcami (Supplier Management),
 • Zarządzanie finansowe usługami IT (Financial Management),
 • Egzamin próbny,
 • Zarządzanie relacjami z biznesem (Business Relationship Manager),
 • Technologie i implementacja,
 • Przegląd i powtórzenie materiału,
 • Egzamin ITIL Intermediate: Service Offerings and Agreements.


Kursy poprzedzające

ITIL® Foundation
T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB.