Opis szkolenia

Szkolenie ITIL® Service Design jest jednym z modułów grupy Lifecycle Stream. Może być traktowane jako szkolenie niezależne lub być jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu ITIL Expert. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi procesów oraz ról projektowanie usług. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne. Szkolenie kończy się formalnym egzaminem ITIL Intermediate: Service Design. Szkolenie jest akredytowane.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom posiadającym certyfikat ITIL® Foundation na skuteczne stosowanie dobrych praktyk w procesach związanych z Projektowaniem usług.

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • zrozumieć znaczenie etapu Projektowania usług (Service Design) w ogólnym kontekście zarządzania usługami,
 • zrozumieć procesy i zasady dotyczące Projektowania usług,
 • Skutecznie organizować Projektowania usług,
 • zapoznać się z technologiami dotyczącymi Projektowania usług,
 • zapoznać się z implementacją Projektowania usług,
 • przeprowadzić analizę ryzyk związanych z Projektowaniem usług,
 • określić Krytyczne Czynniki Sukcesu (Critical Success Factors) dotyczące Projektowania usług.


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy zarządzania usługami oraz skutecznych metod doskonalenia procesów, w tym szczególnie dyrektorów IT, kadry kierowniczej, kierowników projektów, projektantów usług, architektów IT, osób odpowiedzialnych za realizację usług, analityków biznesowych i wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania usługami IT oraz projektowania usług.


Wymagania wobec słuchaczy

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation uzupełniony o certyfikat ITIL® Foundation Bridge.

Udział w szkoleniu umożliwia również posiadanie certyfikatu ITIL® Expert Certificate in IT Service Management (uzyskanego poprzez egzamin ITIL® V3 Managers Bridge).


Czas trwania

3 dni


Uwagi

Egzamin testowy zawiera 8 złożonych pytań bazujących na scenariuszach. Za odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 5, 3, 1 lub 0 punktów. Egzamin trwa 90 minut, prowadzany jest w języku angielskim, nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.

Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i przedłużenia czasu trwania do 120 minut. Wynik pozytywny wymaga uzyskania co najmniej 70% wszystkich punktów (28 z 40 punktów).


Konspekt

--Dzień 1--

 • Wprowadzenie do Projektowania usług (Service Design),
 • Zasady Projektowania usług,
 • Procesy Projektowania usług: Koordynacja projektowania (Design Coordination),
 • Procesy Projektowania usług: Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management).

--Dzień 2--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Procesy Projektowania usług: Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management),
 • Procesy Projektowania usług: Zarządzanie potencjałem wykonawczym (Capacity Management),
 • Procesy Projektowania usług: Zarządzanie dostępnością (Availability Management),
 • Procesy Projektowania usług: Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych (IT Service Continuity Management),
 • Procesy Projektowania usług: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information Security Management),
 • Procesy Projektowania usług: Zarządzanie dostawcami (Supplier Management),
 • Technologie Projektowania usług – działania powiązane.

--Dzień 3--

 • Omówienie pracy domowej,
 • Organizacja Projektowania usług,
 • Rozważania dotyczące technologii,
 • Implementacja i doskonalenie Projektowania usług,
 • Wyzwania, ryzyka, Krytyczne Czynniki Sukcesu (CSFs),
 • Egzamin ITIL Intermediate: Service Design. 


Kursy poprzedzające

ITIL® Foundation


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB.