plen

ITIL® Intermediate MALC (Managing Across the Lifecycle)

Akredytowane szkolenie z zakresu zarządzania usługami IT.

Szkolenie jest ostatnim etapem prowadzącym do uzyskania certyfikatu ITIL Expert. W trakcie tego szkolenia uczestnik zdobywa praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy z całego zakresu publikacji ITIL. Szkolenie prowadzone jest głównie w oparciu o praktyczne ćwiczenia.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL® Intermediate – Managing Across the Lifecycle (MALC) i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Natalia Sielicka

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • dyrektorów IT
 • CIO, CTO oraz kadry kierowniczej
 • kierowników projektów
 • właścicieli procesów i usług IT
 • konsultantów
 • audytorów
 • profesjonalistów IT związanych z zarządzaniem usługami IT
 • osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektów związanych z wdrożeniem procesów i modelu usługowego w organizacji IT
Cena

od 2900 zł netto

Czas trwania

5 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskaną podczas szkolenia wiedzę zastosować w ramach swoich obowiązków.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation (2 punkty w certyfikacji ITIL) oraz zgromadzenie minimum 15 dodatkowych punktów w ścieżkach certyfikacji ITIL Service Lifecycle lub ITIL Service Capability.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kluczowe koncepcje Cyklu Życia Usługi (Key Concepts of the Service Lifecycle)
 • Komunikacja i zarządzanie interesariuszami (Communication and Stakeholder Management)
 • Integracja procesów Zarządzania Usługami w całym Cyklu Życia Usługi (Integrating Service Management Processes across the Service Lifecycle)
 • Integracja procesów Zarządzania Usługami w całym Cyklu Życia Usługi – kontynuacja (Integrating Service Management Processes across the Service Lifecycle – cont.)
 • Zarządzanie Usługami w całym Cyklu Życia Usługi (Managing Services across the Service Lifecycle)
 • Zarządzanie Usługami w całym Cyklu Życia Usługi – kontynuacja (Managing Services across the Service Lifecycle – cont.)
 • Nadzór, Role, Ludzie, Kompetencje i Organizacja (Governance, Roles, People, Competence and the Organization)
 • Pomiary (Measurement)
 • Wdrażanie i Doskonalenie Zdolności Zarządzania Usługami (Implementing and Improving Service Management Capability)
 • Wdrażanie i Doskonalenie Zdolności Zarządzania Usługami – kontynuacja (Implementing and Improving Service Management Capability – cont.)
 • Przegląd i powtórzenie materiału

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • przystąpienie do egzaminu i możliwość uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation, zdobycie minimum 15 punktów ITIL na poziomie Intermediate Service Lifecycle lub Service Capability oraz ukończenie szkolenia ITIL Managing Across Lifecycle w akredytowanym ośrodku szkoleniowym. Przed przystąpieniem do egzaminu zalecane jest co najmniej 28 godzin indywidualnej nauki z obszarów Zarządzania Usługami IT ITIL® opisanych w zakresie i planie nauki oraz w głównych publikacjach ITIL (SS, SD, ST, SO, CSI).

Zdany egzamin oznacza otrzymanie 5 punktów w klasyfikacji ITIL® i tym samym uzyskanie certyfikatu ITIL Expert.

Certyfikat ITIL® Intermediate – Managing Across the Lifecycle (MALC) jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 120 minut (lub 150 minut dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty)
 • Objętość: 10 złożonych pytań
 • Wynik pozytywny: 70% poprawnych odpowiedzi (35 punktów)
 • Język: angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

ITIL® Intermediate MALC (Managing Across the Lifecycle)

14-12-2020, Zdalne/Remote

Polski
dni: 4

od 2900zł

KUP