Szkolenia ITIL Intermediate

Szkolenia ITIL® Intermediate to praktyczne warsztaty uzupełniające i poszerzające wiedzę z określonych obszarów zarządzania usługami IT i ITIL. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach poziomu Intermediate jest posiadanie certyfikatu „ITIL Foundation”.


W naszej firmie szkolenia ITIL na poziomie Intermediate prowadzone są w języku polskim w oparciu o partnerstwo z brytyjską firmą FGI oraz akredytację przyznaną przez instytut egzaminacyjny.

Szkolenia na poziomie Intermediate są podzielone na dwa obszary:

 • Lifecycle Modules,
 • Capability ModulesModuły Lifecycle

Grupa Lifecycle obejmuje pięć szkoleń kończących się egzaminami. Każde szkolenie z obszaru Lifecycle odpowiada jednemu z pięciu etapów cyklu życia usługi. Podczas szkolenia, uczestnicy zapoznają się z kluczowymi elementami etapu oraz realizowanymi procesami z punktu widzenie właścicieli procesów, czyli z wysokiego poziomu zarządzania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z kluczowymi korzyściami biznesowymi, elementami wejściowymi i wyjściowymi procesów, jak również zagrożeniami i krytycznymi czynnikami sukcesu oraz kluczowymi wskaźnikami wydajności. Podczas szkolenia wykonywane są praktyczne ćwiczenia, które zajmują około 20% czasu szkolenia. Każde ze szkoleń trwa 3 dni i kończy się formalnym egzaminem pozwalającym uzyskać międzynarodowy certyfikat z danego obszaru.

Grupa szkoleń Lifecycle jest przeznaczona dla osób, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą dobrych praktyk ITIL w kontekście cyklu życia usługi.

Główne obszary to:

 • cykl życia usług IT,
 • wykorzystanie procesów i elementów dobrych praktyk w cyklu życia usługi,
 • możliwości (zdolności, potencjał) zarządzania niezbędne do realizacji dobrych praktyk Zarządzania Usługami IT w organizacji.

Każdy certyfikat ITIL Intermediate z obszaru Lifecycle Stream daje 3 punkty na ścieżce do uzyskania certyfikatu ITL® Expert.

Szkolenia w ścieżce Lifecycle:


Moduły Capability

Grupa Capability obejmuje cztery szkolenia, które łączą procesy zarządzania usługami IT w logicznie powiązane obszary. Podczas szkolenia istnieje możliwość szczegółowego zapoznania się z rekomendacjami dobrych praktyk ITIL®, ponadto wykonywanych jest wiele praktycznych ćwiczeń, które pozwalają zapoznać się i opanować techniki wdrażania i zarządzania procesami IT. Ćwiczenia zajmują około 50% czasu szkolenia. Każde ze szkoleń trwa 5 dni i kończy się formalnym egzaminem pozwalającym uzyskać międzynarodowy certyfikat z danego obszaru.

Grupa szkoleń Capability jest przeznaczona dla osób, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą procesów i ról. Cykl życia usługi jest elementem programu nauczania, ale kluczowe obszary to:

 • działania procesów,
 • realizacja i wykorzystanie procesów w całym cyklu życia usługi.

Każdy certyfikat ITIL Intermediate z obszaru Capability Stream daje 4 punkty na ścieżce do uzyskania certyfikatu ITL® Expert.

Szkolenia w ścieżce Capability:Egzaminy na poziomie Intermediate

Egzaminy na poziomie Intermediate przeprowadzane są w formie testu. Każdy egzamin zawiera 8 pytań, każde pytanie odnosi się do scenariusza. Do każdego pytania można wybrać jedną z czterech odpowiedzi:

 • za wybranie odpowiedzi poprawnej uzyskuje się 5 punktów,
 • za wybranie odpowiedzi częściowo prawidłowej uzyskuje się 3 punkty,
 • za wybranie odpowiedzi najmniej poprawnej uzyskuje się 1 punkt,
 • za wybranie odpowiedzi niepoprawnej nie otrzymuje żadnych punktów.

Egzamin trwa 90 minut i jest przeprowadzany w języku angielskim.

Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty istnieje możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania egzaminu do 120 minut.

Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 70% punktów (co najmniej 28 z 40 możliwych punktów).


Managing Across the Lifecycle (MALC) oraz tytuł ITIL Expert

Końcowym szkoleniem na poziomie Intermediate, niezbędnym do uzyskania tytułu ITIL Expert, jest Managing Across the LIfecycle (MALC). Szkolenie jest zakończone stosownym egzaminem, dającym ostatnie 5 punktów na ścieżce ITIL Expert.

ITIL Expert:

Aby uzyskać tytuł ITIL Expert, należy zebrać 22 punkty, przy czym 2 punkty z egzaminu ITIL Foundation, 5 punktów z MALC, a pozostałe z dowolnych szkoleń Intermediate i/lub Practitioner.Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Change Management, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Mamy status Registered Education Provider nadany przez Project Management Institute, Inc. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym IPMA Polska.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Axelos Ltd. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB.