Management
Space na

Więcej info

Opis szkolenia

„Szybkie Szorty” - 2 dni

ITIL Foundation
Szkolenie akredytowane.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia, zasady i założenia najlepszych praktyk zarządzania usługami IT - ITIL®. Zapoznają się z wszystkimi etapami cyklu życia usługi, procesami i funkcjami.

Szkolenie przygotowuje do certyfikacji ITIL Foundation. 


Czas trwania

2 dni


Cele szkolenia

 • Poznanie biblioteki dobrych praktyk zarządzania usługami IT – ITIL na poziomie wystarczającym do świadomego uczestnictwa w zarządzaniu usługami IT. 
 • Przygotowanie do certyfikacji ITIL Foundation.


Każdy uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał podstawowe zasady dotyczące zarządzania usługami IT,
 • rozumiał model cyklu życia usługi,
 • rozumiał procesy, funkcje i zależności pomiędzy nimi w kontekście dostarczania wartości dzięki usługom IT,
 • znał korzyści wynikające ze stosowania ITIL w organizacji.


Grupa docelowa

 • pracownicy wszystkich szczebli organizacji IT, zarówno członkowie najwyższego kierownictwa, jak i osoby realizujące zadania operacyjne,
 • pracownicy organizacji, które wdrażają procesy ITIL,
 • pracownicy organizacji działających z wykorzystaniem dobrych praktyk ITIL,
 • klienci i użytkownicy usług IT, którzy chcą uzyskać wiedzę w jaki sposób mogą i powinni wpływać na to, jakie usługi i w jaki sposób są im dostarczane,
 • wszyscy, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z obszaru zarządzania usługami IT.


Wymagania wobec słuchaczy

Brak wymagań wstępnych


Egzamin i certyfikacja

Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym ITIL Foundation. Egzamin trwa 60 minut i składa się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia wymagane jest 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów). Egzamin organizujemy najczęściej w ostatnim dniu szkolenia. 

Przed i w trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dzięki licznym pytaniom testowym.

Certyfikat ITIL Foundation jest przyznawany dożywotnio – nie wygasa.


Konspekt

 • Wstęp do zarządzania usługami IT
 • Zarządzanie usługami jako praktyka
  • Funkcje i procesy
  • Podstawowe role
  • Model RACI
 • Cykl życia usług
 • Stratega usług
  • Komponenty usług,
  • Zarządzanie portfelem usług (Service portfolio management)
  • Zarządzanie finansowe dla usług IT (Financial management for IT services)
  • Zarządzania relacjami z biznesem (Business relationship management)
 • Projektowanie usług
  • Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management)
  • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management)
  • Zarządzanie dostępnością (Availability Management)
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information Security Management)
  • Zarządzanie dostawcami (Supplier Management)
  • Zarządzanie potencjałem wykonawczym (Capacity Management)
  • Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych (IT Service Continuity Management)
  • Koordynacja projektowania (Design coordination)
 • Przekazanie usług
  • Zarządzanie zmianami (Change management)
  • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release and deployment management)
  • Zarządzanie wiedzą (Knowledge management)
  • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service asset and configuration management)
  • Planowanie i wsparcie przekazania (Transition planning and support)
 • Eksploatacja usług,
  • Zarządzanie zdarzeniami (Event Management)
  • Zarządzanie incydentami (Incident Management)
  • Realizacja wniosków (Request Fulfillment)
  • Zarządzanie problemami (Problem Management)
  • Zarządzanie uprawnieniami dostępu (Access Management)
  • Centrum obsługi użytkowników (Service Desk)
  • Funkcja Zarządzania technicznego (Technical Management Function)
  • Funkcja Zarządzania eksploatacją IT (IT Operations Management)
  • Kontrola eksploatacji IT (IT Operations Control)
  • Zarządzanie obiektami i wyposażeniem (Facilities Management)
  • Funkcji Zarządzania aplikacjami (Applications Management Function)
 • Ustawiczne doskonalenie usług
 • Egzamin ITIL Foundation.Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved