ITIL® FoundationOpis szkolenia

Podstawowe szkolenie z zakresu IT Infrastructure Library - dobrych praktyk zarządzania usługami IT.


Cel szkolenia

Szkolenie ITIL® Foundation ma na celu dostarczenie wystarczającej wiedzy z zakresu dobrych praktyk zarządzania usługami IT tak, aby uczestnik mógł efektywnie i świadomie, na każdym szczeblu, uczestniczyć przy zarządzaniu usługami IT i mógł z powodzeniem zdać egzamin.


Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla:

 • pracowników wszystkich szczebli organizacji IT, zarówno członków najwyższego kierownictwa, jak i osób realizujących zadania operacyjne,
 • pracowników organizacji, które wdrażają procesy ITIL,
 • pracowników organizacji działających z wykorzystaniem dobrych praktyk ITIL,
 • klientów i użytkowników usług IT, którzy chcą uzyskać wiedzę w jaki sposób mogą i powinni wpływać na to, jakie usługi i w jaki sposób są im dostarczane,
 • wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z obszaru zarządzania usługami IT.


Wymagania wobec słuchaczy

Nie ma żadnych wstępnych wymagań dla uczestników szkolenia.


Czas trwania

3 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Konspekt

-- Dzień 1--

 • Wstęp do zarządzania usługami IT,
 • Ćwiczenie,
 • Zarządzanie usługami jako praktyka,
  • Funkcje i procesy,
  • Podstawowe role,
  • Model RACI,
 • Ćwiczenie,
 • Cykl życia usług,
 • Ćwiczenie,
 • Stratega usług,
  • Komponenty usług,
  • Zarządzanie portfelem usług (Service portfolio management),
  • Zarządzanie finansowe dla usług IT (Financial management for IT services),
  • Zarządzania relacjami z biznesem (Business relationship management),
 • Ćwiczenia,
 • Projektowanie usług cz.1.,
  • Zarządzanie poziomem świadczenia usług (Service Level Management),
  • Zarządzanie katalogiem usług (Service Catalogue Management),
  • Zarządzanie dostępnością (Availability Management),
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information Security Management),
 • Zasady certyfikacji ITIL,
 • Przykładowy egzamin ITIL Foundation nr 1 wraz z omówieniem.

-- Dzień 2--

 • Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia,
 • Projektowanie usług cz.2.,
  • Zarządzanie dostawcami (Supplier Management),
  • Zarządzanie potencjałem wykonawczym (Capacity Management),
  • Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych (IT Service Continuity Management),
  • Koordynacja projektowania (Design coordination),
 • Przekazanie usług cz.1.,
  • Zarządzanie zmianami (Change management),
  • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release and deployment management),
  • Zarządzanie wiedzą (Knowledge management),
 • Przekazanie usług cz.2.,
  • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług (Service asset and configuration management),
  • Planowanie i wsparcie przekazania (Transition planning and support),
 • Przykładowy egzamin ITIL Foundation nr 2 wraz z omówieniem.

-- Dzień 3--

 • Podsumowanie drugiego dnia szkolenia,
 • Eksploatacja usług,
  • Zarządzanie zdarzeniami (Event Management),
  • Zarządzanie incydentami (Incident Management),
  • Realizacja wniosków (Request Fulfillment),
  • Zarządzanie problemami (Problem Management),
  • Zarządzanie uprawnieniami dostępu (Access Management),
  • Centrum obsługi użytkowników (Service Desk),
  • Funkcja Zarządzania technicznego (Technical Management Function),
  • Funkcja Zarządzania eksploatacją IT (IT Operations Management),
   • Kontrola eksploatacji IT (IT Operations Control),
   • Zarządzanie obiektami i wyposażeniem (Facilities Management),
  • Funkcji Zarządzania aplikacjami (Applications Management Function),
 • Ćwiczenia,
 • Ustawiczne doskonalenie usług,
 • Egzamin ITIL Foundation.Polecamy również

PRINCE2® Foundation
Wprowadzenie do metodyki PRINCE2®
Wprowadzenie do zarządzania projektami
AgilePM Foundation (z symulacją)
AgilePM & AgileBA Foundation


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.

SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln