Opis szkolenia

Szkolenie ITIL 4 Foundation zostało przygotowane na podstawie najnowszego wydania dobrych praktyk zarządzania usługami IT. Jest wprowadzeniem do nowej koncepcji i terminologii stosowanej w ITIL 4.

Umożliwia zapoznanie się z nowym podejściem do zarządzanie usługami IT oraz z kluczowymi komponentami, takimi jak: System wartości usługi (Service Value System – SVS) i modelem Czterech wymiarów zarządzania usługami (Four Dimensions model). Nowe podejście ITIL 4 również uwzględnia nowe sposoby pracy, jakie jak: Lean, Agile i DevOps.

Szkolenie akredytowane.


Czas trwania

Szkolenie stacjonarne (9:00-17:00) trwa 2 dni
Szkolenie online w trybie całodziennym (9:00-17:00) trwa 2 dni
Szkolenie online w trybie przedpołudniowym (9:00 - 13:30) trwa 3 dni


Cele szkolenia

Celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z koncepcją zarządzania usługami IT w nowoczesnym, cyfrowym świecie, a w szczególności:

 • poznanie podstawowych pojęć zarządzania usługami
 • zapoznanie z przewodnimi zasadami/pryncypiami ITIL (Guiding principles) oraz zrozumienie w jaki sposób pomagają one organizacji przyjąć i zastosować najlepsze praktyki zarządzania usługami
 • zapoznanie z modelem Czterech wymiarów zarządzania usługami (Four Dimensions model)
 • zapoznanie z Systemem wartości usługi (Service value system), jego przeznaczeniem oraz składowymi
 • zapoznanie z aktywnościami Łańcucha wartości usługi (Service value chain) oraz zrozumienie w jaki sposób wspierają one system wartości usługi
 • zapoznanie z wybranymi praktykami ITIL.

Celem szkolenia jest również przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego: ITIL 4 na poziomie podstawowym (Foundation).


Grupa docelowa

Certyfikowane szkolenie ITIL 4 Foundation jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się świadczeniem usług IT. Również dla każdego, kto chce pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania usługami IT i dostarczania wartości biznesowej oraz dla tych, którzy chcą uaktualnić certyfikację ITIL v3 Foundation.


Wymagania wobec słuchaczy

Nie ma wymagań wstępnych w stosunku do uczestników tego szkolenia. Doświadczenie związane z usługami IT będzie pomocne, ale nie jest wymagane.


Uwagi

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim lub angielskim. Materiały szkoleniowe są dostępne w języku polskim lub angielskim.


Egzamin i certyfikacja

Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym ITIL 4 Foundation. Egzamin jest dostępny po polsku lub po angielsku, trwa 60 minut i składa się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia wymagane jest 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów). 

Egzamin organizujemy najczęściej w ostatnim dniu szkolenia. 

W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dzięki licznym pytaniom testowym.


Konspekt

Dzień 1: 

 • Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
  • Tworzenie wartości, rezultaty, koszty i ryzyka
  • Usługi i ich relacje 
 • Kluczowe koncepcje ITIL
  • Cztery wymiary zarządzania usługami (The four dimensions)
  • System wartości usługi (Service value system)
  • Aktywności Łańcucha wartości usługi (Service value chain)
  • Zasady/Pryncypia 

  Dzień 2: 

  • Wprowadzenie do praktyk ITIL i kluczowe pojęcia
   • Praktyki zarządzania usługami (Service management practices)
   • Ogólne praktyki (General practices)
   • Praktyki techniczne (Technical practices)
  • Egzamin ITIL 4 Foundation (opcjonalnie w innym terminie)


  Zapytania

  Przejdź do Terminarza szkoleń otwartych.

  Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.  T. (+48) 801 55 66 32
  F: (+48) 22 207 25 14
  E: info@omec.pl

  ul. Zeusa 41
  01-497 Warszawa

  ZNAJDŹ NAS:

  Oddział w Krakowie
  ul. Św. Filipa 23/1
  31-150 Kraków

  Oddział we Wrocławiu
  ul. Św. Józefa 1-3
  50-329 Wrocław

  JESTEŚMY NA:

  Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

  Znaki handlowe:
  PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved