CertyfikatyBrytyjskie metody zarządzania - informacje o certyfikacjach

Międzynarodowe certyfikaty potwierdzają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania: projektami, programami, portfelem projektów, ryzykiem, usługami IT oraz tworzeniem biur projektów. Certyfikaty przyznawane są po zdaniu odpowiedniego egzaminu. Poziom Foundation jest egzaminem z podstawowych pojęć, definicji i zrozumienia zasad. Egzamin na poziomie Practitioner oparty jest zazwyczaj na scenariuszu i sprawdza umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce. Aby przystąpić do egzaminu, kandydaci muszą przejść odpowiednie szkolenie.

Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej (papierowej) w sali szkoleniowej OMEC. W indywidualnych przypadkach możemy zaoferować egzamin zdawany zdalnie, elektronicznie, na komputerze kandydata.

Na początku egzaminu kandydaci muszą wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem i wypełnić odpowiednie formularze. Podczas egzaminu na poziomie zaawansowanym można używać podręczników, lub innych materiałów (patrz opisy konkretnych egzaminów) natomiast na poziomie Foundation nie używamy żadnych pomocy poza ołówkiem i gumką. W ciągu krótkiego czasu od zdania egzaminu uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln