Opis szkolenia

P3O® Practitioner jest szkoleniem, które kompleksowo przypomina wiedzę pozyskaną w trakcie kursu Foundation, tak aby można było przystąpić do egzaminu P3O Practitioner (aktualnie dostępnego w języku angielskim).


Cel szkolenia

Szkolenie koncentruje się na przygotowaniu do egzaminu P3O Practitioner (w języku angielskim).


Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • uczestniczących w definiowaniu i wykonywaniu portfela,
 • definiujących oraz wdrażających standardy portfela, programu i projektu,
 • wdrażających lub wykonujących obowiązki w ramach biur portfeli, programów i projektów,
 • członków zespołów zarządzania programami i projektami,
 • ekspertów i konsultantów zmiany biznesowej,
 • wyższego kierownictwa organizacji.


Wymagania wobec słuchaczy

Wiedza z zakresu P3O na poziomie Foundation. Podstawowa znajomość języka angielskiego. Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu P3O Practitioner muszą wcześniej zdać egzamin P3O Foundation.
Wiedza z zakresu zarządzania projektami, programami, portfelami oraz znajomość PRINCE2®, MSP® i MoP® będzie pomocna w opanowaniu materiału.


Czas trwania

1 dzień szkolenia, 2-go dnia egzamin


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym - egzamin organizujemy w dniu następującym po szkoleniu .
Całość wydarzenia trwa dwa dni: 1 dzień szkolenia + egzamin w dniu kolejnym.


Konspekt

--- Praca przed kursem ---

 • Lektura podręcznika,
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu na stopień P3O Practitioner.

--- Dzień 1 ---

 • Przegląd reguł egzaminu P3O Practitioner,
 • Omówienie egzaminu z pracy przedkursowej,
 • Próbny egzamin P3O Practitioner,
 • Praca domowa:
  • Przegląd próbnego egzaminu P3O Practitioner.

---Dzień egzaminu---

 • Egzamin P3O Practitioner (2½ godziny + czas czynności administracyjnych).


Szczegóły egzaminu

P3O Practitioner jest egzaminem sprawdzającym rozumienie koncepcji P3O. Opiera się na konkretnym, przykładowym scenariuszu związanym z wprowadzeniem i funkcjonowaniem P3O w organizacji, która realizuje programy i projekty w ramach portfela. Jest to 2½-godzinny egzamin składający się z 7 grup pytań, każda dająca szansę zdobycia maksymalnie 10 punktów (na wszystkie należy udzielić odpowiedzi). Należy zdobyć co najmniej 40 punktów, aby zdać. Rodzaje pytań, na które należy odpowiedzieć, to testy wielokrotnego wyboru odnoszące się do scenariusza egzaminacyjnego i modelu P3O, zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń, oraz zadania polegające na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście wyjaśnia podane twierdzenie. Styl egzaminu P3O Practitioner jest podobny do stylu egzaminu PRINCE2 Practitioner.


Kursy poprzedzające

P3O® Foundation


Kursy uzupełniające

MoP® Foundation
MSP® Foundation
M_o_R® Foundation
PRINCE2® Foundation


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved