Konsultacje online

Dowiedz się
więcej!

Opis szkolenia

Szkolenie zapoznaje uczestnika ze standardem funkcjonowania i sposobem wdrażania Biur Portfeli, Programów i Projektów, czyli P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices).

Wykład prezentuje pryncypia skutecznego uzyskiwania wartości z inicjatyw zmiany i wskazuje rolę P3O w ich spełnieniu. Dyskutujemy jaką wartość wniesie P3O do organizacji: „ustawodawczą” - poprzez ustanowienie standardów i reguł zarządzania portfelem, programem i projektem, „policyjną” - poprzez wymuszenie przestrzegania tych reguł i monitorowanie postępów, „wspierającą” - poprzez udzielanie bezpośredniego wsparcia portfelowi, programom i projektom na zasadzie wykonywanych profesjonalnych usług (pokażemy, jakie to mogą być usługi).

Funkcjonowanie P3O opiszemy w postaci modelu POTI, gdzie: P to Procesy - np. związane ze wspieranym ładem portfela, programu i projektu, O to Organizacja - czyli opis funkcji i ról w samym P3O, jak również jego system biur, T to Techniki i narzędzia pracy, I to Informacja - wszelkie przepływy informacji związane ze zintegrowanym ładem.

Pokażemy różne rodzaje modeli P3O odpowiednich dla małych, średnich i dużych organizacji, prowadzących zróżnicowaną działalność biznesową. Wyjaśnimy, jakie są kryteria wyboru właściwego modelu i jakie usługi świadczone przez P3O na rzecz organizacji możemy sami zaprojektować.

Wreszcie przyjdzie czas na wskazówki, w jaki sposób P3O może być wdrożone w organizacji. Możemy powiedzieć, że wdrożenie będzie miało charakter zmiany ewolucyjnej, wykonywanej w krokach, a więc że najwłaściwszym podejściem będzie zastosowanie programu zarządzanego z wykorzystaniem metodyki MSP. Pokażemy, jak taki program wdrożenia stałego P3O skutecznie przeprowadzić i jak uniknąć wielu typowych błędów. Pod koniec omówimy cykl życia tymczasowego P3O, czyli jak tymczasowe Biura Programów i Projektów wspierają cykle życia programów i projektów.


Cel szkolenia

Szkolenie ma za zadanie dostarczenie gruntownej wiedzy z zakresu sposobu funkcjonowania i wdrażania Biur Portfeli, Programów i Projektów, tak aby kandydat był w stanie zdać egzamin poziomu Foundation i skutecznie wprowadzić ład zmiany biznesowej w swojej organizacji.


Grupa docelowa

Szkolenie dedykujemy tym wszystkim, którzy:

  • w różnych rolach uczestniczą w realizacji projektów, programów i/lub wspierają prace zarządzania portfelem zmiany organizacji,
  • chcieliby usprawnić skuteczność swoich organizacji w realizacji zmiany biznesowej,
  • są zafascynowani takimi standardami ładu jak np. PRINCE2, MSP, MoP i potrzebują profesjonalnej porady, w jaki sposób przekonać kierownictwo organizacji o potrzebie budowania ładu, i jak w oparciu o standard P3O taki ład można wprowadzić, unikając typowych błędów i niepowodzeń,
  • pracują w jednostkach popularnie nazywanych „biurami projektów” i chcieliby zapoznać się z standardem P3O, przy pomocy którego można zapewnić wysoką skuteczność realizacji inicjatyw zmiany.


Wymagania wobec słuchaczy

Nie ma wstępnych wymagań dla uczestników szkolenia.
Wiedza z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelami oraz znajomość PRINCE2®, MSP® i MoP® będzie pomocna w opanowaniu materiału.


Czas trwania

3 dni


Uwagi

Szkolenie akredytowane z egzaminem certyfikującym.
Egzamin organizujemy zazwyczaj w ostatnim dniu szkolenia.


Przygotowanie do egzaminu

  • 3 pełne przykładowe zestawy egzaminacyjne Foundation,
  • pytania poziomu Foundation po każdym module szkolenia.


Konspekt

--- Praca przed kursem ---

Lektura przed kursem (w tym opcjonalnie fragmenty dostępnego w języku polskim podręcznika P3O),
Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu na stopień P3O Foundation.

--- Dzień 1 ---

Wprowadzenie do P3O,
Dlaczego warto mieć P3O,
Modele P3O,
Role P3O,
Narzędzia P3O,
Praca domowa,
Ćwiczenia,
Przykładowy egzamin P3O Foundation nr 1.

--- Dzień 2 ---

Podsumowanie pracy domowej,
Techniki P3O,
MSP w pigułce,
Identyfikowanie stałego P3O,
Wdrażanie stałego P3O,
Praca domowa,
Ćwiczenia,
Przykładowy egzamin P3O Foundation nr 2.

--- Dzień 3 ---

Podsumowanie pracy domowej,
Cykl życia tymczasowego P3O,
Podsumowanie P3O,
Próbny egzamin P3O Foundation nr 3 (z omówieniem).
---Dzień egzaminu---

Egzamin P3O® Foundation (40 minut + czas czynności administracyjnych)


Kursy uzupełniające

P3O® Practitioner


Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved