P3OIstota P3O

P3O to przewodnik budowy bądź przebudowy jednostek organizacyjnych pełniących funkcję usługową wobec projektów, programów i portfeli. Są one najczęściej nazywane Biurami Projektów, Programów i Portfeli.

To, że wszystkie organizacje (komercyjne, publiczne) muszą w dzisiejszym świecie wdrożyć i utrzymać umiejętność skutecznego wprowadzania zmian biznesowych jest oczywistym wyzwaniem.

Strategia firmy może być realizowana poprzez zwykłą działalność biznesową (ang. business as usual) oraz przez częste zmiany biznesowe (coś nowego, ulepszenie itp.). Do wprowadzania mniejszych zmian wystarczy podejście projektowe np. z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Większe zmiany powinny być traktowane jako program i zarządzane np. z wykorzystaniem metodyki MSP. Do zapewnienia pełnego Ładu w obszarze zmiany biznesowej potrzeba warstwy łącznego zarządzania wszystkimi inicjatywami zmiany (programami i projektami) np. z poradnikiem MoP - Management of Portfolios. Wszystkie te metodyki i poradniki wraz ze sztuką zarządzania ryzykiem np. M_o_R - Management of Risk, czy zarządzaniem wiedzą, mogą pomóc w osadzeniu odpowiednich elementów Ładu w organizacji jak na poniższym rysunku:

Oczywiście - szkolenia, poznawanie tych wszystkich metodyk i poradników jest warunkiem koniecznym budowy Ładu w organizacji, ale nie jest warunkiem wystarczającym. Ład musi zostać wdrożony i za to odpowiada Zarząd organizacji. "Odpowiada" to nie oznacza, że musi to zrobić osobiście. Może wyznaczyć „kogoś”, kto ustanowi reguły Ładu i następnie pomoże w ich utrzymaniu. Wszystkie metodyki i poradniki związane ze zmianą biznesową poruszają kwestię ich wdrożenia, osadzenia w organizacji oraz udzielenia wsparcia przez organizację, która zamierza je stosować. To wsparcie może być udzielone przez P3O: Biura Portfeli, Biuro Programów i Biuro Projektów.


Przeznaczeniem P3O jest dostarczenie poradnika, który ma być uniwersalny dla różnych organizacji: mniejszych i większych, skupionych i rozproszonych geograficznie i pozwoli na ustanowienie takiej struktury wsparcia, która pozwoli:

 • Wyższemu kierownictwu firmy na podejmowaniu decyzji w oparciu o rzetelne informacje w kontekście strategicznego dopasowania, priorytetów, optymalizacji zasobów itd. aby skutecznie osiągnąć cele biznesowe (zarządzanie portfelem),
 • Identyfikację i realizację biznesowych rezultatów przez programy i projekty,
 • Skuteczne dostarczenie wyników projektów, które umożliwią korzyści w założonym czasie, kosztach, jakości.


P3O zapewnia między innymi:

 • Uzasadnienie Biznesowe dla Biur Portfeli, Programów i Projektów (P3O) - w jaki sposób P3O dostarcza wartość organizacji, przydatne dla tych, gdzie biura projektów postrzegane są jako centra kosztów,
 • W jaki sposób wdrożyć P3O (rekomendowane podejście programowe), jaki model funkcjonowania przyjąć, jak dostosować P3O do liczby wspieranych inicjatyw,
 • Cykl życia P3O,
 • Miary efektywności P3O,
 • Narzędzia i techniki dla P3O.

Usługi P3O mogą być dostarczane przez pojedyncze stałe biuro lub alternatywnie może to być powiązana ze sobą sieć biur stałych (wspierający wyższe kierownictwo w spójnej realizacji celów strategicznych i tymczasowe (wspierające konkretne programy i projekty).


Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

Szkolenie jest dedykowane dla:

 • Wyższego kierownictwa, które realizuje cele strategiczne organizacji,
 • Zarządzających portfelem inicjatyw,
 • Pracowników Biur Projektów, Programów i Portfeli,
 • Zarządzających programami i projektami w różnych rolach tych środowisk zarządczych,
 • Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru zarządzania zmianą biznesową.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu OMEC

 • szkolenie autorstwa jednej z najdłużej działających na rynku akredytowanych organizacji szkoleniowych P3O,
 • udział w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych praktyków, trenerów sprawdzonych i zaaprobowanych przez instytut egzaminacyjny,
 • możliwość wymiany doświadczeń ze współuczestnikami i prowadzącym, jak również skonfrontowania ich z zaleceniami metodyki,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu na stopień Foundation i/lub Practitioner.


Dowiedz się więcej - przeczytaj artykuł "Trzy razy "tak" dla P3O®".

Zapytania i zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln