pl

AgilePM® Foundation

Akredytowane szkolenie umożliwiające zdobycie certyfikatu z zakresu zwinnego zarządzania projektami.

W ramach szkolenia AgilePM® Foundation uczestnicy poznają zasady pracy w projekcie zarządzanym w sposób zwinny. Solidne fundamenty teoretyczne uzyskane w trakcie szkolenia poparte są ćwiczeniami i dyskusjami, ułatwiającymi kursantom zrozumienie istoty metodyki.

W przypadku szkolenia rozszerzonego o grę symulacyjną Kinshasa uczestnicy mogą doświadczyć sposobu pracy z projektem zwinnym w praktyce.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu AgilePM Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Dział Handlowy

Dział Handlowy

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • kierowników projektów i liderów zespołów
 • reprezentantów działów biznesowych
 • członków zespołów wykonawczych
 • testerów oraz osób odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę jakości
 • Coachów i Facylitatorów
Cena

od 1850 zł netto

Czas trwania

2 dni

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, by pokrywać wszystkie obszary zwinnego zarządzania projektami.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zrozumienie zasad i sposobu myślenia Agile
  - Czym jest agile?
  - Manifest Agile
  - Filozofia i pryncypia
 • Elementy metodyczne (framework DSDM)
  - Role i związane z nimi obowiązki
  - Cykl życia projektu – fazy w procesie
  - Dokumenty niezbędne do zarządzania i nadzorowania projektu (produkty biznesu, rozwiązania i zarządzania)
 • Sposoby pracy
  - Priorytetyzacja MoSCoW
  - Stosowanie Timeboxów
  - Warsztaty facylitowane i modelowanie
  - Ludzie, zespoły i interakcje w projekcie zwinnym
 • Obszary wiedzy niezbędne do pracy zwinnej
  - Planowanie i kontrola projektu
  - Typy testów i ich wpływ na jakość
  - Wymagania i metody szacowania
 • Elementy wpływające na sukces projektu
  - Czynniki sukcesu
  - Ryzyko w projekcie
  - Kwestionariusz podejścia do projektu

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu oraz ten zadawany jako praca własna uczestników.

Certyfikat AgilePM® Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 40 minut
 • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

AgilePM® Foundation

POLECAMY

04-03-2024, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1850 zł

KUP

AgilePM® Foundation

POLECAMY

04-03-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1850 zł

KUP

AgilePM® Foundation

POLECAMY

08-04-2024, Wrocław

Polski
dni: 2

od 1850 zł

KUP

AgilePM® Foundation

08-04-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1850 zł

KUP

AgilePM® Foundation

20-05-2024, Warszawa

Polski
dni: 2

od 1850 zł

KUP

AgilePM® Foundation

20-05-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1850 zł

KUP

AgilePM® Foundation

POLECAMY

03-06-2024, Gdańsk

Polski
dni: 2

od 1850 zł

KUP

AgilePM® Foundation

03-06-2024, Zdalne/Remote

Polski
dni: 2

od 1850 zł

KUP