Opis szkolenia

Szkolenie akredytowane z symulacją projektową Kinshasa 


Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia, zasady i założenia AgilePM jako metodyki zwinnego zarządzania projektami, a także uczą się stosować proces i konkretne techniki. Dzięki grze symulacyjnej Kinshasa uczestnicy doświadczają w praktyce sposobu pracy z projektem zwinnym.

Szkolenie przygotowuje do certyfikacji AgilePM Foundation.


Czas trwania

2 dni


Cele szkolenia

 • zrozumienie różnic pomiędzy zwinnym a klasycznym sposobem zarządzania projektem
 • poznanie metody AgilePM na poziomie pozwalającym na pracę w projekcie prowadzonym zgodnie z tą metodą
 • przygotowanie do certyfikacji AgilePM Foundation


Każdy uczestnik po szkoleniu będzie:

 • znał filozofię i zasady leżące u podstaw AgilePM
 • rozumiał role i obowiązki w kontekście wykorzystania ich w projekcie
 • potrafił prawidłowo zastosować proces oraz techniki
 • znał podstawowe zasady efektywnej pracy zespołowej


Grupa docelowa

 • kierownicy projektów
 • liderzy zespołów
 • reprezentanci działów biznesowych
 • twórcy rozwiązań i testerzy
 • menedżerowie odpowiedzialni za nadzór i kontrolę jakości


Wymagania wobec słuchaczy

Ogólna znajomość charakterystyki pracy projektowej może być pomocna.


Egzamin i certyfikacja

Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym AgilePM Foundation. Egzamin trwa 40 minut i składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia wymagane jest 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów). Egzamin organizujemy najczęściej w ostatnim dniu szkolenia. 

Przed i w trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dzięki licznym pytaniom testowym.

Certyfikat AgilePM Foundation jest przyznawany dożywotnio – nie wygasa.


Program szkolenia

 • Czym jest Agile i do czego służy?
 • Podstawy AgilePM – filozofia i pryncypia
 • Symulacja projektowa Kinshasa
 • Elementy wpływające na sukces projektu
 • Cykl życia projektu
 • Produkty biznesu, rozwiązania i zarządzania
 • Priorytetyzacja MoSCoW i stosowanie Timeboxów
 • Ludzie, zespoły i interakcje w projekcie zwinnym
 • Planowanie i kontrola projektu
 • Typy testów i ich wpływ na jakość
 • Wymagania i metody szacowania
 • Ryzyko w projekcie
 • Warsztaty facylitowane i modelowanie
 • Egzamin AgilePM Foundation.Zgłoszenia

Przejdź do terminarza szkoleń otwartych.

Polecamy również kontakt z naszym działem handlowym.T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved