plen

AgileBA® Foundation

Jednodniowy kurs dostępny dla osób, które ukończyły akredytowane szkolenie AgilePM® Foundation.

Szkolenie stanowi rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas kursu AgilePM Foundation o zagadnienia z obszaru analizy biznesowej, takie jak: konstruowanie uzasadnienia biznesowego, modelowanie, zbieranie wymagań, warsztaty facylitowane.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu AgileBA Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Łukasz Wittenberg

Łukasz Wittenberg

(+48) 801 55 66 32

szkolenia@omec.pl

Dla kogo?

 • przedstawicieli komitetów sterujących
 • kierowników projektów i liderów zespołów
 • analityków biznesowych i systemowych
 • twórców rozwiązań i testerów
 • managerów odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę jakości
Cena

od 975 zł netto

Czas trwania

1 dzień

Język

PL / EN

Terminy
Szczegóły szkolenia
Egzamin i certyfikacja

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • DSDM – przypomnienie podstawowych zwrotów i pojęć
 • Podstawy analizy biznesowej
 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Wymagania i ich cykl życia
 • Techniki modelowania
 • Interesariusze i Warsztaty Facylitowane

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.

Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu oraz ten zadawany jako praca własna uczestników.

Certyfikat AgileBA Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 40 minut
 • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
 • Język: polski, angielski

 

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

AgileBA® Foundation

28-04-2021, Poznań

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

28-04-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

POLECAMY

07-05-2021, Zdalne/Remote

Angielski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

12-05-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

12-05-2021, Wrocław

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

26-05-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

26-05-2021, Kraków

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

TERMIN GWARANTOWANY

16-06-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

16-06-2021, Wrocław

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

23-06-2021, Zdalne/Remote

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP

AgileBA® Foundation

23-06-2021, Warszawa

Polski
dni: 1

od 975 zł

KUP