Management
Space na

Więcej info


Jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń w OMEC?

  1. Wybierz odpowiednie szkolenie OMEC w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - jeżeli interesującego szkolenia nie ma w BUR, skontaktuj się z nami, a spróbujemy uzupełnić bazę.
  2. Zgłoś się do operatora w swoim województwie i sprawdź możliwości uzyskania dofinansowania.
  3. Po podpisaniu umowy z operatorem i założeniu konta w BUR zapisz się szkolenie OMEC.
  4. Weź udział w szkoleniu
  5. Oceń szkolenie w BUR (warunek konieczny do rozliczenia szkolenia).
  6. Rozlicz z naszym wsparciem usługę z operatorem.

Zasady

Zasady przyznawania dofinansowania, a także jego wysokość, różnią się w poszczególnych województwach. Firma z danego województwa może ubiegać się o dofinansowanie na zasadach obowiązujących w tym województwie. Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń, a także usług doradczych w OMEC we wszystkich regionach z wyłączeniem województw mazowieckiego i pomorskiego. W pozostałych regionach beneficjenci programów mogą zazwyczaj uzyskać od 50% do nawet 80% środków na szkolenie lub usługi doradcze.

Szczegóły dotyczace operatorów oraz zasad przyznawania refundacji w programach konkretnych regionów znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami:

Małgorzata Januszkiewicz
malgorzata.januszkiewicz@omec.pl
tel. (+48) 509 631 211

 

 

 

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved