W poniższym zestawieniu znajdziecie szkolenia, które cieszą się największym powodzeniem. Są to popularne metodyki, nowości, specjalne weekendowe edycje szkoleń i warsztatów oraz inne wydarzenia.

Polecamy też pełny terminarz naszych szkoleń, który znajduje się tutaj.

 

W najbliższym okresie szczególnie polecamy szkolenia wyszczególnione poniżej.

- terminy gwarantowane

 

Agile

Agile zagościł już na dobre w naszej rzeczywistości, a zwinne podejście do pracy i zarządzania stosowane jest na różnych poziomach organizacji – od zmiany biznesowej po działalność operacyjną. Zwinność w zarządzaniu zmienia tradycyjne rozumienie ról, lecz wciąż mamy do czynienia z projektami, w któ... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

20.01.2020, Warszawa
dni: 2

od 1350 zł

Język: PL
Materiały: PL

20.01.2020, Warszawa
dni: 3

od 2200 zł

Język: PL
Materiały: PL

24.02.2020, Warszawa
dni: 2

od 1350 zł

Język: PL
Materiały: PL

24.02.2020, Warszawa
dni: 3

od 2200 zł

Język: PL
Materiały: PL

20.04.2020, Wrocław
dni: 2

od 1350 zł

Język: PL
Materiały: PL

20.04.2020, Wrocław
dni: 3

od 2200 zł

Facylitacja

FACYLITACJA to sposób na uzyskanie lepszych rezultatów spotkań i warsztatów dzięki zjednoczeniu ludzi wokół rozwiązania problemu, który jest dla nich ważny. W tym procesie osoba określana jako Facylitator zwiększa efektywność pracy grupy (poprzez wprowadzenie odpowiedniego procesu) oraz wp... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

09.03.2020, Warszawa
dni: 3

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

08.06.2020, Wrocław
dni: 3

od 1950 zł

PRINCE2®

PRINCE2 to uznana w świecie i szeroko rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami. Kładzie ona szczególny nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym, a także również uporządkowaną i logiczną kolejność działań... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

28.01.2020, Warszawa
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

28.01.2020, Gdańsk
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

03.02.2020, Wrocław
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

05.02.2020, Wrocław
dni: 2

od 2550 zł

Język: PL
Materiały: PL

10.03.2020, Kraków
dni: 2

od 1950 zł

ITIL® 4 - nowa wersja!

ITIL 4 to nowa wersja dobrych praktyk zarządzania usługami. Wprowadza takie komponenty jak System wartości usługi (Service Value System – SVS) i model Czterech wymiarów zarządzania usługami (Four Dimensions model). Nowe podejście ITIL 4 uwzględnia również nowe sposoby pracy, jakie jak: Lean, Agile... Zobacz więcej
ITIL® 4 Foundation
NOWA WERSJA, TERMIN GWARANTOWANY

Język: PL
Materiały: PL

23.01.2020, Warszawa
dni: 2

od 1950 zł

ITIL® 4 Foundation
NOWA WERSJA, SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

20.02.2020, Poznań
dni: 2

od 1950 zł

ITIL® 4 Foundation
NOWA WERSJA, TERMIN GWARANTOWANY

Język: PL
Materiały: PL

20.02.2020, Warszawa
dni: 2

od 1950 zł

ITIL® 4 Foundation
NOWA WERSJA, TERMIN GWARANTOWANY

Język: PL
Materiały: PL

12.03.2020, Poznań
dni: 2

od 1950 zł

ITIL® 4 Foundation
NOWA WERSJA, TERMIN GWARANTOWANY

Język: PL
Materiały: PL

02.04.2020, Wrocław
dni: 2

od 1950 zł

DevOps

DevOps to podejście, które łączy rozwój (development) produktów i usług IT z działaniami operacyjnymi (operations) i utrzymaniowymi IT. Nie jest produktem, standardem, specyfikacją, strukturą czy stanowiskiem - DevOps skupia się na doświadczeniach, pomysłach i kulturze, aby tworzyć wydajne oraz... Zobacz więcej
DevOps Fundamentals
TERMIN GWARANTOWANY

Język: PL
Materiały: EN

30.03.2020, Poznań
dni: 3

od 2900 zł

TOGAF® 9 Training Course

TOGAF® (ang. The Open Group Architecture Framework) umożliwia w sposób spójny zaplanowanie, zaprojektowanie i nadzorowanie realizacji zmian w organizacji, zarówno na poziomie biznesowym jak i IT. Ze względu na fakt, iż opisywany jest stan obecny, stan docelowy oraz ścieżka dojścia do stanu docelowe... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: EN

13.02.2020, Warszawa
dni: 2

od 3200 zł

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved