W poniższym zestawieniu znajdziecie szkolenia, które cieszą się największym powodzeniem. Są to popularne metodyki, nowości, specjalne weekendowe edycje szkoleń i warsztatów oraz inne wydarzenia.

Polecamy też pełny terminarz naszych szkoleń, który znajduje się tutaj.

 

W najbliższym okresie szczególnie polecamy szkolenia wyszczególnione poniżej.

- terminy gwarantowane

 

Agile

Agile zagościł już na dobre w naszej rzeczywistości, a zwinne podejście do pracy i zarządzania stosowane jest na różnych poziomach organizacji – od zmiany biznesowej po działalność operacyjną. Zwinność w zarządzaniu zmienia tradycyjne rozumienie ról, lecz wciąż mamy do czynienia z projektami, w któ... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

06.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 5

od 2200 zł

Język: EN
Materiały: EN

15.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2200 zł

AgilePM® Foundation (EN)
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: EN
Materiały: EN

15.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1350 zł

Język: PL
Materiały: PL

20.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2200 zł

AgilePM® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

20.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1350 zł

AgilePM® Practitioner
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

23.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1400 zł

AgilePM® Practitioner
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

23.04.2020, Warszawa
dni: 2

od 1400 zł

AgileBA® Practitioner
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: EN

23.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1400 zł

Język: PL
Materiały: PL

18.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2200 zł

AgilePM® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

18.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1350 zł

AgilePM® Practitioner
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

21.05.2020, Warszawa
dni: 2

od 1400 zł

AgilePM® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

15.06.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1350 zł

AgilePM® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

22.06.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1350 zł

Scrum

Scrum to obecnie najbardziej popularny framework - czyli ramy postępowania - w rodzinie metod Agile, tzw. zwinnych. Kładzie szczególny nacisk na wykorzystywanie informacji zwrotnej z etapu na etap, na samoorganizację zespołów, a przede wszystkim, na wytworzenie przetestowanych, działających i... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: EN

27.04.2020, Wrocław
dni: 2

od 2350 zł

Język: PL
Materiały: EN

27.04.2020, Warszawa
dni: 2

od 2350 zł

Język: PL
Materiały: EN

25.06.2020, Warszawa
dni: 2

od 2350 zł

Język: PL
Materiały: EN

25.06.2020, Wrocław
dni: 2

od 2350 zł

Facylitacja

FACYLITACJA to sposób na uzyskanie lepszych rezultatów spotkań i warsztatów dzięki zjednoczeniu ludzi wokół rozwiązania problemu, który jest dla nich ważny. W tym procesie osoba określana jako Facylitator zwiększa efektywność pracy grupy (poprzez wprowadzenie odpowiedniego procesu) oraz wp... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

22.04.2020, Wrocław
dni: 3

od 1950 zł

PRINCE2®

PRINCE2 to uznana w świecie i szeroko rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami. Kładzie ona szczególny nacisk na uzasadnienie biznesowe przedsięwzięcia, jego organizację i odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym, a także również uporządkowaną i logiczną kolejność działań... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: PL

14.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

14.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 4

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

16.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

Język: EN
Materiały: EN

23.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

27.04.2020, Kraków
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

27.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

29.04.2020, Wrocław
dni: 2

od 2550 zł

Język: EN
Materiały: EN

07.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2850 zł

Język: PL
Materiały: PL

11.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

13.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

Język: PL
Materiały: PL

26.05.2020, Warszawa
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

28.05.2020, Warszawa
dni: 2

od 2550 zł

PRINCE2 Agile®

PRINCE2 Agile to sposób na połączenie standardowego zarządzania projektami PRINCE2 ze zwinnymi standardami Agile tak, aby wykorzystać najlepsze aspekty obu tych podejść – razem!PRINCE2 Agile pokazuje, że te dwa światy wcale nie są przeciwstawne, lecz mogą się efektywnie uzupełniać. Proponuje sposób... Zobacz więcej
PRINCE2 Agile® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

27.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

PRINCE2 Agile® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

04.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

PRINCE2 Agile® Practitioner
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: EN

07.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

ITIL® 4

ITIL 4 to nowa wersja dobrych praktyk zarządzania usługami. Wprowadza takie komponenty jak System wartości usługi (Service Value System – SVS) i model Czterech wymiarów zarządzania usługami (Four Dimensions model). Nowe podejście ITIL 4 uwzględnia również nowe sposoby pracy, jakie jak: Lean, Agile... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: EN

06.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 4200 zł

ITIL® 4 Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

16.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: PL

20.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 1950 zł

Język: PL
Materiały: EN

27.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 4200 zł

Język: PL
Materiały: EN

06.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 4200 zł

ITIL® 4 Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

07.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1950 zł

ITIL® 4 Foundation
NOWA WERSJA, SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

21.05.2020, Poznań
dni: 2

od 1950 zł

ITIL® 4 Foundation
NOWA WERSJA, SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

21.05.2020, Kraków
dni: 2

od 1950 zł

ITIL® 4 Foundation
NOWA WERSJA, SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

08.06.2020, Gdańsk
dni: 2

od 1950 zł

ITIL® v3

W jaki sposób zarządzać usługami IT, aby ich odbiorcom zapewnić odpowiednią jakość usług, dostosowaną do potrzeb klientów i użytkowników? Kto powinien określać potrzeby dotyczące zakresu oraz jakości usług IT? Jakie parametry usług powinny być mierzone, aby doskonalić jakość świadczonych usług? Czy... Zobacz więcej

Język: PL
Materiały: EN

14.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 4

od 3900 zł

Język: PL
Materiały: EN

15.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2999 zł

Język: PL
Materiały: EN

27.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2999 zł

Język: PL
Materiały: EN

27.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 4

od 3900 zł

Język: PL
Materiały: EN

04.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2999 zł

Język: PL
Materiały: EN

11.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2999 zł

TRIM

TRIM (ang. The Rational IT Model™) jest praktyczną propozycją wdrożenia zarządzania usługami IT w organizacji. Opiera się na założeniach dobrych praktyk ITIL®.Model TRIM obejmuje wszystkie niezbędne procesy, procedury, role, szablony potrzebne do wdrożenia zarządzania usługami informatycznymi tak,... Zobacz więcej
TRIM Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: EN

23.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 1950 zł

DevOps

DevOps to podejście, które łączy rozwój (development) produktów i usług IT z działaniami operacyjnymi (operations) i utrzymaniowymi IT. Nie jest produktem, standardem, specyfikacją, strukturą czy stanowiskiem - DevOps skupia się na doświadczeniach, pomysłach i kulturze, aby tworzyć wydajne oraz... Zobacz więcej
DevOps Fundamentals
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: EN

27.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 2900 zł

MoP®

MoP to przewodnik po dobrych praktykach zarządzania portfelami projektów i programów.Zarządzanie portfelem jest integralnym elementem zarządzania organizacją. Może być stosowane na różnych poziomach zarządzania organizacją: przedsiębiorstwem jako całością lub konkretnym działem. Przewodnik koncentr... Zobacz więcej
MoP® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: EN

20.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

MoP® Practitioner
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: EN

23.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

MoP® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: EN

11.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

MoP® Practitioner
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: EN

14.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

P3O®

Wszystkie organizacje (komercyjne, publiczne) muszą w dzisiejszym świecie wdrożyć i utrzymać umiejętność skutecznego wprowadzania zmian biznesowych. P3O to przewodnik budowy bądź przebudowy jednostek organizacyjnych pełniących funkcję usługową wobec projektów, programów i portfeli. Są one najczęśc... Zobacz więcej
P3O® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

06.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

P3O® Practitioner
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: EN

09.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

M_o_R®

M_o_R to przewodnik i dobre praktyki zarządzania ryzykiem we wszystkich aspektach działalności organizacji: w projektach, programach i portfelach, a także w codziennej działalności operacyjnej.Podejście przewodnika M_o_R promuje proaktywne podejście do ryzyka, tak aby było ono: identyfikowane, ocen... Zobacz więcej
M_o_R® Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

06.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 3

od 3300 zł

M_o_R® Practitioner
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

09.04.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2550 zł

Lean SIX SIGMA

Six Sigma to metoda optymalizacji procesów ukierunkowana na eliminowanie strat i zwiększanie efektywności. Prowadzi do większej satysfakcji klienta poprzez dostarczanie tego, czego klient oczekuje.Jest to zorientowane projektowo i oparte na statystyce podejście stosowane w przedsiębiorstwach w celu... Zobacz więcej
Lean Six Sigma Yellow Belt
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

14.05.2020, Zdalne / Remote
dni: 2

od 2500 zł

Change Management

O zmianie w organizacji mówimy wtedy, gdy ludzie w niej pracujący muszą zmienić swój sposób działania. Może to być spowodowane przykładowo: zmianą struktury, wprowadzeniem nowych procedur, produktów czy usług albo przejściem z tradycyjnego sposobu działania na sposób zwinny (agile). Zobacz więcej
Change Management Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

06.05.2020, Warszawa
dni: 3

od 2200 zł

Change Management Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

17.06.2020, Kraków
dni: 3

od 2200 zł

Change Management Foundation
SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Język: PL
Materiały: PL

24.06.2020, Wrocław
dni: 3

od 2200 zł

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Oferujemy szkolenia akredytowane i egzaminy z zakresu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelem, a także zarządzania ryzykiem i uslugami IT. Nasze szkolenia PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management i Agile Business Analysis są akredytowane przez APM Group Ltd. oraz Peoplecert.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® i AgileSHIFT® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Axelos Limited i używanym za jej zgodą - wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ jest znakiem handlowym Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' i logo PMI R.E.P. są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' jest znakiem handlowym Gaming Works B.V. TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group. COBIT® 5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA w USA i innych państwach. OpenTRIM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved