APM Group Ltd. działa jako akredytor firm szkoleniowych w zakresie brytyjskich standardów zarządzania, zajmuje się również certyfikacją profesjonalistów zarządzania. OMEC współpracuje z APM Group w zakresie szkoleń i egzaminów Agile Project Management, Agile Business Analysis, Facylitacji oraz innych, posiadając status Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej (ATO - Accredited Training Organisation).

Odwiedź stronę

PEOPLECERT to znany na całym świecie Instytut Egzaminacyjny organizujący egzaminy z różnorakich standardów. OMEC współpracuje z PEOPLECERT w zakresie egzaminów Lean Six Sigma jako Accredited Examination Organization, a także w zakresie szkoleń i egzaminów PRINCE2, MSP, MoP, P3O, M_o_R i ITIL.

Odwiedź stronę

OMEC jest członkiem instytucjonalnym stowarzyszenia IPMA Polska należącego do federacji stowarzyszeń narodowych, międzynarodowej organizacji non-profit, International Project Management Association (IPMA).

Odwiedź stronę

Współpracujemy z OSEC Sp. z o.o. w zakresie szkoleń, warsztatów i doradztwa informatycznego. Głównym celem OSEC jest pomoc w uzyskiwaniu wiedzy, która będzie pozwalała Klientom na realizację zadań jakie stawia przed nimi coraz bardziej wymagające otoczenie biznesowe. W OSEC profesjonalne podejście do edukacji informatycznej jest uzupełnione wysokimi standardami realizacyjnymi. OSEC to autoryzowany ośrodek szkoleń Red Hat, JBoss, SUSE i LPI. Szkoli z języków programowania i analityki.

Odwiedź stronę

Axelos Limited to właściciel brytyjskich metodyk z rodziny Global Best Practice. W partnerstwie z Axelos oferujemy szkolenia i egzaminy PRINCE2, MSP, MoP, P3O, M_o_R i ITIL.

Odwiedź stronę

SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln