Cezary Krzemiński

Trener, konsultant

Doświadczony konsultant w zakresie zarządzania projektami oraz usługami IT. Uczestniczył w realizacji wielu projektów w obszarze telekomunikacji, IT oraz edukacji. Pracował w zarządzie spółki realizującej liczne projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzyskane praktyczne doświadczenia wykorzystuje w zarządzaniu portfelami oraz w organizacji biur zarządzania projektami, programami i portfelami.

Akredytowany trener zarządzania projektami według metodyk PRINCE2® oraz AgilePM®, a także akredytowany trener zarządzania portfelem zgodnie z metodyką MoP® - Management of Portfolios oraz dobrych praktyk zarządzania usługami IT - ITIL®. Posiada certyfikat ITIL Expert. Konsultant normy ISO/IEC 20000. Specjalista prowadzący warsztaty symulacyjne z obszaru zarządzania projektami i zarządzania usługami IT. Posiada tytuł Executive MBA przyznany przez Polish Open University we współpracy z Oxford Brookes University.

 

 


Jolanta Łabędzka-Benisz

Twórca gier i warsztatów symulacyjnych, trener, konsultant, facylitator, entuzjastka metodyk zwinnych i interaktywnych form nauczania

Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym, jak i z lokalnymi liderami rynku w branżach takich jak IT, telekomunikacja, outsourcing usług, finanse i bankowość. Jako kierownik projektów ma w swoim portfolio projekty edukacyjne i biznesowe realizowane w działach IT i Call Center firm telekomunikacyjnych. Swobodnie porusza się w różnych podejściach metodycznych do zarządzania projektami doradzając najlepszy wybór metodyk dopasowanych do branży, organizacji i projektu. Pomaga organizacjom zmieniać się w kierunku bardziej zwinnego zarządzania, nastawionego nie tylko na cele biznesowe, ale także uwzględniającego ludzi i interakcje między nimi.

Certyfikowany Project i Programme Manager, Management of Risk Practitioner, Agile Business Analysis Practitioner, Facilitation Practitioner. Akredytowany przy OMEC trener metodyki zarządzania projektami (PRINCE2®, Agile Project Management), Facylitacji zgodnie z metodą Prcess Iceberg, oraz zarządzania ryzykiem (M_o_R®).

Asesor w konkursie IPMA International Project Excellence Award. Prelegent na konferencjach zarządzania projektami w kraju i za granicą. W ostatnich latach członek Rady Programowej konferencji NTPM.


Piotr Bogobowicz

Konsultant, doradca

Ekspert i praktyk w dziedzinie zarządzania projektami. Zarządzał projektami w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych, jak również projektami wdrożeniowymi systemów dla rynku nieruchomości. Management of Risk Practitioner, MSP® Practitioner, PRINCE2®Practitioner. Asesor Nagrody Polish Project Excellence Award. Konsultant w zakresie doboru ścieżek szkoleniowych.


Roman Bratek

Trener, konsultant

Ekspert i praktyk w dziedzinie zarządzania programami oraz ryzykiem. Trener M_o_R® (pierwszy w Polsce akredytowany trener tej metodyki) oraz PRINCE2®. Pracował w polskich oraz w międzynarodowych firmach z branży IT, prowadząc projekty dla bankowości, ubezpieczeń oraz sektora administracji publicznej. Współpracował z Narodowym Centrum Informacji Królestwa Arabii Saudyjskiej przy identyfikacji i definiowaniu 6 programów. Uczestniczył w rozwoju korporacyjnego systemu zarządzania ryzykiem dla dużej spółki giełdowej. Łączy bogatą wiedzę metodyczną z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów, które napotykają firmy porządkując zarządzanie projektami i i programami.


Grzegorz Poręcki

Konsultant, doradca trener zarządzania projektami oraz TOGAF

Menadżer z ponad 25-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zadaniach poprawy efektywności operacyjnej poprzez optymalizację struktur organizacyjnych, usprawnienie procesów biznesowych i ich integrację z właściwymi narzędziami. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami, w tym międzynarodowymi, organizacjami biznesowymi, zarówno małymi, jak i będącymi częścią dużych struktur korporacyjnych. Posiada tytuł MBA przyznany przez University of Illinois w Urbana-Champaign we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.


Krzysztof Walczak

Trener, konsultant

Trener zarządzania projektami i kierownik projektów. W swoim portfolio ma projekty realizowane w sposób tradycyjny i zwinny w firmach branży IT, bankowości, oraz w firmach outsourcingowych. Certyfikowany kierownik projektów i akredytowany trener metodyk zarządzania projektami. Praca w zarządach spółek i radzie nadzorczej pozwoliła mu poznać organizację projektów od strony zarządu firmy i komitetu sterującego. Dzięki tym doświadczeniom pełni także funkcję konsultanta biznesowego w zakresie zarządzania projektami, budowy biura projektów, zarządzania portfelem projektów.


SKONTAKTUJ SIĘ:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa

ZNAJDŹ NAS:

Oddział w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

Oddział we Wrocławiu
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JESTEŚMY NA:

Facebook

Twitter

Linkedln